Přeskočit na obsah

Objem vypsaných veřejných zakázek dosáhl 453 miliard korun

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2017 až 2018

V roce 2018 vyhlásili veřejní investoři celkem 8472 výběrových řízení v hodnotě 453 miliard korun. To představuje oproti srovnatelnému období desetinový nárůst počtu veřejných soutěží a zároveň třetinový nárůst jejich hodnoty. Oblast ukončování výběrových řízení také v meziročním srovnání vykazovala u obou sledovaných kritérií výrazně kladnou bilanci, přičemž objem zadaných zakázek zaznamenal růst 43,5 procenta. Zakázky přitom byly v průměru soutěženy jen o zhruba 1 procento méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci prosince 2018.

V prosinci 2018 vyhlásili veřejní investoři celkem 506 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 35,1 miliardy korun. V meziročním srovnání se sice jedná o pokles počtu vypsaných soutěží o 15,7 procenta, avšak z hlediska jejich objemu jde o téměř třetinový (31,6 procenta) nárůst.

V průběhu roku 2018 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 8 472 soutěží v souhrnné hodnotě 453 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje desetiprocentní (10,1 procenta) nárůst počtu vyhlášených výběrových řízení. Objem vypsaných investic se pak oproti srovnatelnému období předchozího roku dokonce zvýšil o více než třetinu (34,4 procenta). Meziroční růst ovlivnilo velké množství zakázek s hodnotou nad 1 miliardu korun oznámených v květnu 2018, především pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva dopravy v hodnotě téměř 25 miliard korun a rámcové dohody firmy Čepro na poskytování dodávek minerálních olejů.

“Zakázky, které naše stavební část v uplynulém roce realizovala, byly veřejného i komerčního charakteru a zahrnovaly práce za stovky milionů korun. Nové zakázky se nám však stále daří získávat zejména díky dobrým referencím. U veřejných projektů bychom si do budoucnosti určitě představovali větší počet reálných zakázek,” uvádí Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Z výše uvedených výběrových řízení již bylo 56 procent ukončeno a zadáno konkrétním firmám, což představuje 49 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 220,1 miliardy korun. Reálně byly zakázky soutěženy za 218,4 miliardy korun, tedy jen o zhruba 1 procento méně než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 13 procent z celkového objemu oznámených) zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 176 miliard korun.

„Výběrové řízení na projekt PPP na D4 patří mezi nejsledovanější řízení a jeho výsledek bude důležitý pro celý sektor stavebnictví. Snad se podaří snížit deficit, který v této oblasti máme oproti sousedním zemím. Malý rozdíl mezi vyhlášenou hodnotou a reálně soutěženou cenou zakázek pak můžeme vysvětlit změnou přístupu dodavatelů, kteří se nechtějí účastnit veřejných zakázek za každou cenu, zvláště pokud jsou jejich kapacity naplněné. Svou roli hraje také fakt, že zadavatelé čím dál častěji preferují jiné aspekty zakázek než pouze cenu,“ komentuje situaci Pavel Dolák, Director, KPMG Česká republika.

Za dvanáct měsíců loňského roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 31 428 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 495,5 miliardy korun. Oproti předchozímu roku jde o nárůst počtu ukončených soutěží o 15,6 procenta a zároveň se jedná o více než dvoupětinové (43,5 procenta) navýšení jejich objemu. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

“Negativní bilance u zadaných zakázek v prvním čtvrtletí 2018 byla ovlivněna vysokou úrovní začátku roku předchozího, kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Celkový vývoj hodnoty pak loni významně ovlivnilo několik významných investic Čepro, SŽDC a ŘSD. Jako pozitivní trend vidím fakt, že rozdíl mezi vyhlášeným objemem zakázek a jejich reálně soutěženou hodnotou byl poměrně nízký, není tomu tak dávno kdy rozdíl dosahoval v průměru 15-20 procent,” vysvětluje Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., HBH Projekt spol. s r.o., Valbek, spol. s r.o.

Napsat komentář