Přeskočit na obsah

Odvolaní členové dozorčí komise Rady ČT budou chtít ušlé odměny

Nejvyšší správní soud (NSS) Rada ČT

Odvolaní členové dozorčí komise Rady České televize budou kvůli svému nezákonnému odvolání požadovat náhradu ušlé odměny za 1,5 roku od odvolání do konce svého mandátu. Zároveň zvažují, že se budou bránit proti poškození své profesní pověsti, které jim kroky rady způsobil. Řekl to bývalý předseda komise Jiří Staněk.

Rada ČT odvolala celou dozorčí komisi v listopadu roku 2020 na návrh tehdejší radní Hany Lipovské. Důvodem byly vážné výhrady k práci komise. Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden rozhodl, že rada k odvolání neměla oprávnění a její rozhodnutí zrušil. Členy dozorčí komise lze podle NSS odvolat jen na základě specifických zákonných důvodů.

„Vítáme rozhodnutí NSS. Od začátku jsme byli přesvědčeni, ze naše odvolání je nezákonné. Rada nás bez jakéhokoli důvodu odstavila od rozdělané práce a poškodila tímto krokem i naši profesní pověst. Zvažujeme, že se budeme bránit právně i v této oblasti. Určitě ale budeme usilovat o náhradu ušlé odměny za nezákonné ukončení našeho mandátu o 1,5 roku,“ řekl Staněk.

Současný předseda Rady ČT Pavel Matocha, který před dvěma lety jako radní hlasoval pro odvolání komise, považuje rozhodnutí NSS za věcně nesprávné. Rozsudek podle něj neobsahuje přesvědčivé rozhodnutí založené na podrobné právní analýze, kterou by v takto závažné právní věci očekával, a odůvodnění je tak prakticky omezeno na nepodloženou úvahu o použití slova „přiměřeně“ v normativním textu.

„Jsem přesvědčen, že pro řádný výkon funkce Rady ČT, která je jí svěřená zákonem a jejíž řádný výkon je ve veřejném zájmu, musí mít Rada ČT možnost vybrat si členy svého poradního orgánu podle svého uvážení. A nemůže být nucená spolupracovat s poradním orgánem, který zdědila po svých předchůdcích, který se prokazatelně dopustil závažných pochybení a k němuž nemá důvěru,“ uvedl minulý týden.

Komise je poradním orgánem rady v záležitostech hospodaření televize. Proti svému odvolání se žalobou bránili čtyři z pěti členů, konkrétně Simona Holubová, Stanislava Hronová, Jiří Stránský a Jiří Staněk. Náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.

TZ

Foto: Shutterstock

Napsat komentář