Poslanci schválili Česko-německou dohodu o Labi

Poslanci schválili Česko-německou dohodu o Labi

Labská vodní cesta je dopravní cestou celoevropského významu a je nutné pečovat o její splavnost a další rozvoj. Dosud však neexistoval jakýkoli mezinárodně závazný dokument, který by stanovil hlavní parametry a pravidla péče o splavnost toku. To se nyní změní, Sněmovna totiž ve druhém čtení schválila Česko-německou dohodu o Labi.

„Na Dunaji, Rýně nebo Sávě existují mezinárodní smlouvy, které stanovují hlavní pravidla péče o splavnost těchto mezinárodně významných toků. Labská vodní cesta dosud žádný takový závazný dokument neměla. Stačí už jen podpis prezidenta a bude jej mít. A je to důležitý krok,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka.

Na české straně mají být na úseku Labe od Ústí nad Labem až ke státním hranicím mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo připraveny parametry plavební dráhy vyplývající z aktuálně platných koncepčních dokumentů v oblasti vnitrozemské plavby.

V návazném úseku na úseku mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem pak budou zajištěny stávající parametry vodní cesty s plavební hloubkou 230 cm a současně v úseku mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi opatření s cílem umožnit plavební hloubku 230 cm až do cílového přístavu v Pardubicích.

Na německém úseku Labe je současným cílem údržby hloubka plavební dráhy 140 cm, což odpovídá německému strategickému dokumentu s názvem Celkový koncept Labe. Kromě parametrů plavební dráhy na území České republiky a na území Spolkové republiky Německo, počítá dohoda se zřízením Společné komise, jejímž úkolem bude provádět monitorování parametrů plavební dráhy a navrhovat opatření k jejímu zlepšení.

„Labská vodní cesta je klíčová nejen z pohledu České republiky, ale i v transevropské síti TEN-T. A budeme usilovat o její další rozvoj. Lodní doprava navíc patří mezi ekologické módy dopravy a české firmy ji v zájmu vyšší konkurenceschopnosti potřebují a budou potřebovat. Dnešní schválení dohody je tak nepochybně dobrou zprávou pro plavbu i českou ekonomiku,“ dodává ministr Kupka.

Uzavření dohody předcházelo mnoho let jednání. V roce 2006 Ministerstvo dopravy ČR a tehdejším Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení uzavřelo společné prohlášení o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do zdrže plavebního stupně Geesthacht u Hamburku. Prohlášení sice definovalo cílové parametry Labské vodní cesty v ČR i Spolkové republice Německo, ale ve smyslu mezinárodního práva se nejednalo o závazný dokument.

TZ/MDČR

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...