Přeskočit na obsah

Poslanecká sněmovna schválila klíčovou novelu zákona o významné tržní síle

supermarket tržní síla

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes ve třetím čtení odhlasovala novelu zákona o významné tržní síle (zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů).

Novelizace má zejména transponovat unijní směrnici 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Dozorovým orgánem v této oblasti bude i po změně zákona Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Základní novinkou, která bude významná pro celý zemědělsko-potravinářský sektor, je rozšíření konceptu významné tržní síly na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Doposud mohl významnou tržní silou vůči svým dodavatelům disponovat pouze maloobchodní prodejce, jehož roční obrat přesahoval 5 miliard korun. Nově bude mít tržní sílu jakýkoliv odběratel v celém řetězci, pokud jeho obrat přesahuje 2 milion eur a současně převyšuje obrat dodavatele. Úprava tedy bude platit takříkajíc od farmy po vidličku. Největší prospěch by ze změny zákona měly mít malé a střední zemědělské a potravinářské podniky.

Odběratelé s významnou tržní silou nebudou moci uplatňovat vůči svým dodavatelům některé praktiky, které jsou zákonem označeny jako nekalé. Jde o praktiky, které se hrubým způsobem odchylují od správné obchodní praxe, jsou v rozporu s dobrou vírou a fair jednáním a jsou jednostranně ukládány jedním obchodním partnerem druhému. Silnější smluvní strana nebude moci jednostranně diktovat podmínky slabší smluvní straně a formovat obchodní vztah výhradně ve prospěch svých vlastních hospodářských zájmů. Zákon rovněž stanovuje povinnost písemné formy všech sjednávaných smluv a třicetidenní splatnost faktur.

TZ

Napsat komentář