Praha 1 dojednala s provozovateli sdílených kol a koloběžek zpřísněná pravidla

Praha 1 kola koloběžky parkování

Parkování mimo vyhrazená místa a bezohledná jízda uživatelů služeb sdílených kol a koloběžek přiměla radnici zpřísnit pravidla provozu těchto služeb. Po dohodě s provozovateli vejdou v účinnost 1. září letošního roku. Nejvýraznější změna se týká právě parkování kol a koloběžek, systém zónového parkování přejde na bodový.

„V praxi to znamená, že uživatel po ukončení své jízdy bude oprávněn zaparkovat sdílené kolo či koloběžku na konkrétním místě, které označuje bod, nikoliv ve vyznačených oblastech. Na přiložené fotografii je provedená změna znázorněna graficky,“ dodává Ryvola, radní pro dopravu.

První týden v září tohoto roku bude zveřejněn seznam parkovacích míst pro tato vozidla včetně maximálního počtu kol a koloběžek, které je možné zaparkovat současně na daném bodě v souladu s pravidly. Seznam bude určen k veřejné diskuzi. Proto prosíme obyvatele Prahy 1, aby prověřili zveřejněná místa a v případě zásadních připomínek se obrátili na radního pro dopravu MČ Praha 1 Vojtěcha Ryvolu na e-mailu vojtech.ryvola@praha1.cz.

V případě špatně zaparkovaného kola či koloběžky má provozovatel 4 hodiny (v nočních hodinách 8, tedy od 22 do 6 hodin) na její odstranění. Pokud se tak nestane, odstraní špatně zaparkované a řádně nahlášené vozidlo MČ Praha 1 na své náklady, které pak bude uplatňovat vůči příslušnému provozovateli. Takto odstraněné vozítko bude odvezeno do sběrného dvora. V případě, že si majitel kolo či koloběžku do jednoho roku nevyzvedne, Radnice s ním naloží jako se ztracenou věcí a daný předmět nabídne v charitativní dražbě.

S provozovateli bylo také dohodnuto, že v průběhu letošního září umístí na řídítka všech vozidel informaci v českém a anglickém jazyce o zákazu jízdy po chodníku. Mezi nová pravidla také přibude omezení rychlosti mezi druhou a pátou hodinou ranní, kdy bude nastavena maximální rychlost všech kol a koloběžek 20 km/h.

Zpoplatnění parkování bude dořešeno mezi provozovateli a MHMP v září tohoto roku.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...