Přeskočit na obsah

Praha bude spolupořádat kongres ICGAI

International Congress for the Governance of AI

Rada hl. m. Prahy schválila, že se město bude podílet na organizaci mezinárodního kongresu ICGAI (International Congress for the Governance of Artificial Intelligence 2020). Jeho tématem bude regulace a etika umělé inteligence. Očekává se až 450 účastníků z řad předních vědců, politiků i zástupců světových institucí, které se zabývají umělou inteligencí, jejím vývojem a dopady na život lidí.

Hlavním speakerem kongresu bude Michael Møller, bývalý ředitel Organizace spojených národů. Další mluvčí jsou z řad předních expertů na umělou inteligenci, zúčastní se například profesor Yaleovy univerzity v USA Wendell Wallach.

Praha na organizaci kongresu spolupracuje s Carnegie Council for Ethics in International Affairs se sídlem v New Yorku. Do příprav se také intenzivně zapojí pražský spolek prg.ai, který sdružuje komunitu zabývající se umělou inteligencí. Spolek byl založen v roce 2019 hl. m. Prahou, Akademií věd ČR a předními českými univerzitami ČVUT a UK.

„V minulém týdnu představila Evropská komise Bílou knihu o umělé inteligenci, která si klade za cíl posunout Evropu na špičku v tomto oboru při respektování důležitých etických principů. Hlavní město Praha tento dokument reflektuje a prostřednictvím spolku prg.ai se podílí na dalších krocích při utváření regulatorního rámce, a to zejména s ohledem na ochranu osobních dat a svobody občanů, což jsou i priority Pirátské strany. I proto jsme velmi rádi, že hostitelstvím konference ICGAI přispěje Praha k dalším diskusím; ostatně tématu hard law a soft law v oboru umělé inteligence, tedy závazným právním předpisům a těm nevynutitelným, bude věnován celý samostatný blok,“ uvedl Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City hl. m. Prahy.

Spolupráce na přípravě kongresu přirozeně navazuje na dosavadní aktivity, které Praha směrem k podpoře rozvoje umělé inteligence učinila. Kongres se bude konat 16. – 18. dubna 2020 v reprezentativních prostorách Národního muzea.

Více informací na webových stránkách kongresu: https://icgai.org/.

Napsat komentář