Praha koupí za 3,5 miliardy budovu Komerční banky na Václavském náměstí

Praha koupí za 3,5 miliardy budovu Komerční banky na Václavském náměstí

Do rozlehlé budovy na adrese Václavské náměstí 42 se nejpozději v roce 2028 trvale přesunou stovky zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy. Odkup budovy celkem za 3,542 miliardy korun vyjednalo hlavní město Praha s jejím dosavadním majitelem, Komerční bankou, která ji vlastní skrze svou dceřinou společnost VN 42, s.r.o. V pátek 21. června 2024 dohodu stvrdili podpisem smlouvy primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka a Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky. Slavnostního podpisu se zúčastnil také ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

„Hlavní město získává do svého vlastnictví krásnou a funkční budovu, která bude sloužit nejen pro správu věcí veřejných, ale především všem Pražanům. Má to finanční přínos, již nebude potřeba dál si nákladně pronajímat Škodův palác. Vzhledem k větší kapacitě také bude možné dostat pod jednu střechu i další agendy hlavního města. A plusem je i poloha v samotném centru, v blízkosti tří linek metra. Věřím, že to ocení všichni Pražané, kteří tam budou docházet. A děkuji všem, kteří se o úspěšné dovedení této transakce do úspěšného konce zasloužili,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Je to významný nákup, který městu zajistí funkční budoucnost. Bude dobře sloužit jak pro zaměstnance úřadu, tak zejména pro veřejnost. Je to totiž vhodná budova na skvělém místě s mimořádným přístupem k veřejné dopravě. Cena je sice vyšší, ale splňuje všechny předpoklady pro fungování moderního úřadu. Jednání bylo dobré a proběhlo se seriózním partnerem a jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce,“ sděluje Zdeněk Kovářík, radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Komerční banka v září 2023 rozhodla, že bude usilovat o prodej své společnosti VN 42, která vlastní budovu Komerční banky na Václavském náměstí, již pronajímá Komerční bance a dalším nájemcům. Komerční banka pak dne 12. března 2024 vyzvala prostřednictvím společnosti Knight Frank, spol. s r.o., zájemce k předložení nabídek na koupi společnosti VN 42.

Představenstvo Komerční banky po vyhodnocení obdržených nabídek rozhodlo o zahájení vyjednávání o podmínkách případného budoucího prodeje s předkladatelem nejlepší nabídky, hlavním městem Prahou. Obě strany nakonec dospěly ke vzájemné dohodě. Odkup společnosti VN 42 také ve čtvrtek 20. června 2024 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a celý proces byl dnes završen podpisem smlouvy.

„Odkup budovy na Václavském náměstí vyřeší dlouhodobou nejistotu, kam se v příštích letech přesunou stovky zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy ze Škodova paláce. Tento krok zároveň znamená stabilitu, která umožní další rozvoj našeho úřadu. Rád bych také poděkoval představitelům Komerční banky za jejich vstřícnost při společných jednáních, která byla vedena na nejvyšší možné profesionální úrovni,“ uvádí ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

„V rámci výběrového řízení jsme evidovali desítky zájemců o koupi budovy Komerční banky na Václavském náměstí. Všem zúčastněným děkuji. Mám zároveň velkou radost, že se nám podařilo podepsat smlouvu s hl. m. Prahou, která nemovitost jistě využije ku prospěchu naší metropole. Velmi nám záleží na tom, aby tato budova s významnou historickou hodnotou dále sloužila občanům Prahy,“ připojuje se Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

„Monumentální budova architekta Františka Roitha by mohla být i krásným hotelem či multifunkčním objektem. Ale její využití pro účely Magistrátu hl. m. Prahy je s ohledem na památkovou ochranu objektu ideální. Jsem ráda, že se nám v plné míře podařilo naplnit očekávání jak prodávajícího, tak i MHMP, a to jak na průběh i realizaci této, v mnoha ohledech výjimečné, transakce,“ doplňuje Zdeňka Klapalová ze společnosti Knight Frank.

Kupní cena je tvořena dvěma částmi, jednak částkou odpovídající hodnotě nemovitosti dle znaleckého posudku ve výši 3,32 miliardy korun, dále pak sumou odpovídající ostatním aktivům a pasivům prodávané společnosti, jejíž konečná výše bude určena znaleckým posudkem zpracovaným podle účetní závěrky společnosti k 30. červnu 2024. V rámci předběžné kupní ceny se jedná o částku 222,2 milionu korun. Dohromady by tedy mělo hlavní město Praha za objekt zaplatit částku přesahující 3,542 miliardy korun.

Součástí celé transakce je také dohoda o tom, že Komerční banka zůstane v objektu v nájmu do 31. prosince 2026. Získání budovy na Václavském náměstí následně umožní přesun stovek úředníků a zajištění chodu Magistrátu hl. m. Prahy i po ukončení nájmu Škodova paláce v Jungmannově ulici ke 31. březnu 2028.

TZ/Praha

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...