Přeskočit na obsah

Praha otevírá data městských společností

opendata Praha web

Rada hl. m. Prahy pokynem zadala městským společnostem, ve kterých je hlavní město jediným akcionářem, aby vypracovaly strategie pro zveřejňování informací v podobě otevřených dat. Informace by měly být zveřejňovány dálkově, ve strojově čitelných formátech a bez omezení způsobu a účelu jejich využití. Společnosti se tak zapojí do politiky otevřených dat a jejich služby a způsob fungování se stanou srozumitelnější a transparentnější pro všechny Pražany.

Některé městské společnosti již učinily první kroky. Například společnost Kolektory Praha, a.s., podle místopředsedy představenstva Jana Vidíma zahájila přípravy na vypracování strategie.

„Jedná se o souhrn veřejně přístupných informací, kdy společnosti poskytnou data, aby je dále mohli využít například soukromí vývojáři pro lepší informovanost a vytváření aplikací se zdroji o městě. Poskytovaná data ovšem nebudou zasahovat do toho, co je vnímáno jako tzv. obchodní tajemství společností a tvoří jejich konkurenceschopnost na trhu,” říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy byla v minulosti obsazena pozice koordinátora otevírání dat. Díky tomu jsou na pražském portále otevřených dat postupně publikovány nejrůznější datové sady. Pro městské společnosti ovšem dosud žádné ucelené strategie nevznikly. Vzhledem k tomu, že každá městská společnost působí ve specifické oblasti, nejsou v této fázi stanoveny konkrétní požadavky na publikovaná data, ale je pouze uloženo představenstvům městských společností, aby vytvořila strategii publikace otevřených dat a zaslala je pro informaci Radě hl. m. Prahy.

Součástí strategie by měl být rámcový popis toho, jaká klíčová data společnost generuje a jak hodlá systematicky přistupovat k jejich publikaci. To se týká jak technického řešení, tak interních předpisů, které upravují nastavení procesů schvalování a spolupráci s Operátorem ICT.

Jednotlivé společnosti by si tak měly udělat přehled o tom, jaká data shromažďují v informačních systémech a která z nich je možné zveřejňovat, a zároveň jasně nastavit proces a kompetence v rámci své organizační struktury s cílem aktivněji se zapojit do celoměstské politiky otevřených dat.

Seznam společností, kterých se pokyn týká:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Kolektory Praha a.s.
Obecní dům, a.s.
Operátor ICT, a.s.
Pražská plynárenská Holding a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Pražské služby, a.s.
Výstaviště Praha, a.s.
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Prague City Tourism a.s.

Napsat komentář