Přeskočit na obsah

Praha porušila zákon v souvislosti s pravidly pro parkování hybridních vozidel

Praha hybrid parking

okutu ve výši 984 000 Kč uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím hlavnímu městu Praze za protisoutěžní nastavení podmínek parkování vozidel s hybridním pohonem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Hlavní město Praha porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže, když bez objektivně ospravedlnitelných důvodů zvýhodnilo na svém území parkování některých vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání. Bezplatné parkování přitom měla pouze ta hybridní vozidla, která byla schopna jízdy jen na elektrický pohon a u nichž výkon spalovacího motoru nepřesahoval 135 kW. Podle rozhodnutí Úřad bylo uvedené jednání, k němuž docházelo v období od 17. 4. 2018 do 30. 4. 2019, způsobilé narušit hospodářskou soutěž na území hlavního města Prahy, neboť zvýhodňovalo prodejce hybridních vozidel se spalovacími motory do výkonu 135 kW, když koncoví zákazníci mohli možnost bezplatného parkování reálně zohledňovat při výběru nového vozidla. Obdobně zvýhodňovalo také podnikatele využívající ke své činnosti hybridní vozidla s výkonem spalovacího motoru do 135 kW. Ti mohli být díky bezplatnému parkování zvýhodněni úsporou svých podnikatelských nákladů v řádu desítek tisíc korun oproti svým konkurentům, kteří také provozovali hybridní vozidlo, nicméně se spalovacím motorem nad 135 kW.

Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že zvýhodnění vozidel s hybridním pohonem bylo motivováno legitimní snahou hlavního města Prahy omezovat negativní vliv emisí z dopravy na kvalitu ovzduší. Podmínka omezující výkon instalovaného spalovacího motoru limitní hodnotou však nebyla ze strany hlavního města zvolena na základě objektivních a nediskriminační kritérií a rovněž nebyla proporcionální vzhledem ke stanovenému cíli regulace. Výkon instalovaného spalovacího motoru totiž není spolehlivým ukazatelem hodnoty emisí hybridního vozidla. K tomuto závěru nakonec dospělo i hlavní město, když uvedené kritérium v průběhu roku 2019 změnilo na limit hodnoty emisí CO2 ve výši 50 g/km, který vychází ze zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Daný případ je prvním rozhodnutím Úřadu o porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, které se netýká obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků regulujících loterie a hazardní hry.

Napsat komentář