Přeskočit na obsah

Praha schválila koncept Městské nájemní agentury

Praha panorama

Rada hl. města Prahy schválila koncept Městské nájemní agentury (MNA). Ta je dalším důležitým krokem při řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem.

„Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě městech Evropy. Chceme dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat možná rizika spojená s pronájmem. Praha je zárukou pro dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Byty začleněné do MNA Praha pronajme v první řadě rodinám s dětmi, kteří jsou v krizové situaci a čekají na městské sociální byty nebo bydlí v azylových domech a na ubytovnách. Poskytovaná nová služba bude výjimečná zejména v rychlosti pomoci řešení i tím, že ve své první fázi bude provozovaná Centrem sociálních služeb Praha, které poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby Pražanům v tíživé životní nebo sociální situaci. Činnost MNA proto vidí jako vítané a zvláště v současné době potřebné rozšíření svých služeb.

„Městská nájemní agentura nám do naší práce výborně zapadá. Lidem v náhlé bytové nouzi často nemůžeme nabídnout alternativu k azylovým domům a ubytovnám, což by se díky MNA a majitelům bytů, kteří do toho s námi půjdou, věříme, změní,“ konstatuje Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.

Městská nájemní agentura je jen jedním z nástrojů zlepšení dostupnosti bydlení v Praze, které jsou součástí projektu „MHMP – sociální bydlení“ a které mají za cíl vytvoření integrovaného systému řešení bytové nouze v Praze. Dalšími nástroji tohoto projektu jsou kontaktní místa pro bydlení, kam se mohou obrátit občané, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet jejich stávající bydlení či hledat nejúčinnější řešení bytové nouze. Dále fungují poradci pro nájemníky, kteří pomáhají nájemcům v městských bytech po nastěhování a při řešení nejčastějších komplikací spojených s bydlením. Také se připravuje Sociální nadační fond hlavního města Prahy, který bude pomocí širokého spektra nadačních příspěvků podporovat občany v bytové nouzi při získání nového nebo udržení stávajícího bydlení. Zavádění těchto nástrojů podpory bydlení vzniká v úzké spolupráci se zapojenými městskými částmi. Vznik Městské nájemní agentury stejně jako celý projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář