Přeskočit na obsah

Praha schválila studii, která prověří možnosti zavedení autonomní mobility

autonomní doprava

Usnesení pražských radních je prvním krokem k zavádění autonomní mobility v Praze. Díky technicko-ekonomické studii budou zmapována možná technologická a informační řešení, která cílí na zlepšování efektivity využití stávajících kapacit dopravních cest a postupné nasazování samořiditelných vozů do pražského provozu.

Schválená studie, na kterou pravděpodobně naváže pilotní projekt autonomní mobility v hlavním městě Praze, spadá do koncepce Smart Prague do roku 2030, která zahrnuje i podporu rozšíření samořiditelných dopravních prostředků. Jedná se o moderní trend vývoje v individuální i hromadné městské dopravě. Dle koncepce Smart Prague si česká metropole vytyčila, že mobilita budoucnosti bude nejen čistá a sdílená, ale rovněž inteligentní a také samořídící.

Podle radních jsou již v současné době k dispozici technická řešení, která umožňují s minimálními riziky nasadit do běžného provozu vozy s vyššími stupni automatizace. Avšak hlavní překážkou v praktickém využití těchto typů vozidel jsou chybějící legislativa a rovněž i důvěra veřejnosti. Právě schválená studie má za cíl se na tyto překážky soustředit a navrhnout vhodné a bezpečné podmínky pro testování autonomních vozů (osobní vozy, autobusy i vozy Integrovaného záchranného systému) ve skutečném provozu.

„Očekáváme, že vypracovaná studie poskytne informace o předpokládaných nákladech na zajištění pilotního projetu a navrhne možný způsob spolupráce města a městských organizací se soukromými subjekty. Dále také dojde k vytvoření expertní skupiny hlavního města Prahy, která by měla stanovit cíle rozvoje autonomní mobility v české metropoli a zajistit provázanost studie s městským prostředím,“ dodává ke studii Matej Šandor, místopředseda představenstva Operátora ICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů.

Příprava studie je souladu se strategickým Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí a splňuje principy udržitelné mobility, prosazuje ekologický způsob dopravy, podporuje snížení prostorové náročnosti dopravy a je mimo jiné v souladu s vizí atraktivního města pro jeho obyvatele.

Obrázek: macrovector / Freepik

Napsat komentář