Přeskočit na obsah

Praha sjednotila způsob odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit

Praha audit odměny

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválila pravidla pro odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit u společností, které zcela vlastní hlavní město. Cílem změny pravidel je zajištění vzájemné výše odměn v rámci městských obchodních společností. Praha zároveň nebude těmto členům přiznávat podíly na zisku (tantiémy).

V rámci sjednocení výše odměn pro členy dozorčích rad a výborů pro audit u společností se 100% majetkovou účastí hlavního města se mění pravidla pro 12 organizací. V případě členů dozorčích rad a výborů pro audit nebude hlavní město přiznávat podíly na zisku a z nefinančních plnění bude ve smlouvách o výkonu funkce přiznán nárok na naprosto standardní plnění ve formě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem funkce člena, cestovních náhrad a případně prokazatelně vynaložených nákladů na účast na zasedání dozorčí rady či výboru pro audit.

„V souladu s volebními sliby a koaličním prohlášením jsme dnes schválili tisk k odměňován členů dozorčích rad a výborů pro audit. Říkali jsme, že dozorčí rady nemají sloužit jako politické trafiky s nedůvodně vysokými odměnami. Předloženým tiskem definitivně rušíme tantiémy, tedy možný podíl na zisku, členům dozorčích rad, zároveň se srovnaly disproporce v rámci odměn jednotlivých společností, kdy společnosti jsou porovnány podle počtu zaměstnanců, obratu a hospodářského růstu. Není důvod, aby byly téměř násobně vyšší odměny v malých společnostech oproti společnostem s násobně vyšší zodpovědností. Zároveň členové dozorčích rad nebudou mít nárok ani na další funkční požitky,“ upřesňuje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Jednotlivé městské společnosti byly porovnány nejen z hlediska své velikosti, kde svou roli hrál počet zaměstnanců, obrat, hospodářský výsledek a podobně, ale také podle své činnosti. V návaznosti na to byly organizace rozčleněny do několika skupin, ve kterých je pak navrhována stejná výše odměn.

„Chceme předejít excesům z minulosti, kdy součástí smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady byl například nárok na služební telefon bez zastropované výše limitu pro takovýto výkup. Vnímám to jednoznačně jako správný krok pro větší důvěryhodnost vnímání městských společností ze strany veřejnosti i vyšší profesionalitu jejich vedení,“ dodává radní Jan Chabr.

Například u Dopravního podniku hl. m. Prahy se jedná o 25 000 Kč, u Technické správy komunikací hl. m. Prahy o 21 000 Kč a nejnižší odměnu mají členové dozorčí rady Pražská plynárenská Holding ve výši 8 000 Kč.

Hlavní město usnesením také doporučuje představenstvům obchodních společností se 100% majetkovou účastí Prahy, aby přiměřeně postupovaly i v případě členů dozorčích rad, případně výborů pro audit, u svých dceřiných společností.

Napsat komentář