Přeskočit na obsah

Praha ušetřila přes 100 milionů korun na IT zakázkách

Praha IT zakázky

Hlavní město provedlo audit IT zakázek, bylo nalezeno 11 problematických projektů, 5 jich bylo zrušeno. Audit tak městu v současné chvíli ušetřil 103 milionů korun.

Důvodem, proč se město rozhodlo zrušit například softwarové zakázky na Informační systém krizového managementu i na Podporu vybraných modulů informačního systému za více než 57 milionů korun, bylo, že funkce navrhovaných systémů již byly zajištěny rozvojem již existujícího softwaru.

Město ušetřilo také na Centrálním systému elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS týkajícího se elektronických podpisů. Ukázalo se, že zakázka plně nevyhovovala z hlediska řešení, a nezohledňovala využití již existujících komponent ve vlastnictví města a městské společnosti Operátora ICT a magistrátu. V současnosti se proto připravuje nové řešení, jehož cena nepřesáhne 28 milionů korun. Celková úspora se tedy v tomto případě vyšplhá na 20 milionů korun.

V současnosti také vzniká nový městský portál ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, které zdarma poskytlo zdrojové kódy a dokumentaci k Portálu občana. Podklady od ministerstva výrazně urychlí práci a první digitální služby budou spuštěny již během ledna. Začne se s dopravně-správní agendou a bude se pokračovat až do chvíle, kdy bude možné všechny agendy vyřizovat digitálně. Celkové řešení portálu bude plně odpovídat současným požadavkům na UX (User Experience). Odhad je, že náklady nepřevýší částku 25 milionů korun, přičemž původně mělo město za nový Portál Pražana zaplatit až 65 milionů korun. Původní zakázku se město rozhodlo zrušit zejména kvůli nedostatečné specifikaci požadavků na funkcionalitu a obsah.

Napsat komentář