Pražské městské části zpřístupňují své hospodaření veřejnosti

CityVizor Praha

Do aplikace CityVizor se za půl roku již zapojily městské části Praha 1, 3, 7, 11, 12, 18 a 22. Zveřejňují například informace o svých výdajích a příjmech, a to až na úroveň jednotlivých faktur, data z registru smluv či informace z úředních desek. „Aplikace umožňuje rychlý a trvalý přístup k důležitým informacím o hospodaření městských částí. Představuje nástroj pro transparentnost městských částí, a to jak pro občany, tak pro samotné městské části a jejich pracovníky,” zdůraznil radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský s tím, že v přípravné fázi jsou aktuálně MČ Praha 6, 9, 10, 14, 17, 21, Praha-Klánovice a Praha-Dolní Chabry.

„Věřím, že každý Pražan má právo podrobně zjistit, jak město hospodaří se svými penězi. Zároveň vím, že jde o složitou a nepřehlednou tématiku. Proto jsem rád, že se nám díky CityVizoru daří pražský rozpočet lidem přibližovat,” doplňuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora a radní pro oblast financí a rozpočtu.

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib podporuje zapojování městských částí do aplikace CityVizor. „Rád bych poděkoval všem městským částem, které se zapojily do aplikace CityVizor a ukazují tak své hospodaření občanům. Je to důležitý směr do budoucna pro transparentnost městských částí. Rád bych vyzval i další, aby se také přidaly. Tuto službu mohou využívat bezplatně, stačí se s žádostí obrátit na Operátora ICT,” řekl s tím, že Magistrát hl. m. Prahy pro městské části zakoupil multilicence. Operátor ICT zajišťuje plný provoz aplikace, pracuje na jejím rozvoji, městským částem poskytuje poradenství a spolupracuje se zájemci o zapojení do aplikace.

Zapojování městských částí do aplikace je dobrým příkladem spolupráce hlavního města Prahy a městských společností s externími institucemi a s občanskými iniciativami. Generální ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer k tomuto doplnil: „Chceme pokračovat v nastavené spolupráci se spolkem Otevřená města, který provozuje CityVizor pro své členské obce, a dále s komunitou Česko.Digital, kdy se všechny entity podílí na vývoji a směřování aplikace.“

Za účelem dalšího zvyšování transparentnosti hospodaření Prahy byly 16. června na portálu otevřených dat hlavního města Prahy zveřejněny datové sady s výpisy přijatých faktur Magistrátu hl. m. Prahy za období 1999–2020. Data za rok 2020 budou měsíčně aktualizována, a to vždy počátkem následujícího měsíce.