Pražské střední školy si do roku 2027 rozdělí až 1,2 miliardy korun na modernizace svých prostor

školy IROP Praha

Celkem až 1,2 miliardy korun získají pražské střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře na modernizaci učeben, poradenských pracovišť nebo školních klubů pro žáky víceletých gymnázií. Finanční prostředky mohou školy čerpat do roku 2027 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Do něj se dostanou školy, které byly schváleny v programu Regionální akční plán (RAP). Jeho návrh připravil Pražský inovační institut (Pii) a schválilo jej Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Do programu RAP se přihlásilo 57 projektových námětů škol, z toho 34 zřizovaných pražským magistrátem, 22 soukromých škol a jedna církevní střední škola. V souladu se svou strategií bude Praha upřednostňovat projekty, které posilují kapacitu oborů na gymnáziích, třídy podporující efektivní výuku a dobrou pedagogickou práci dle vzoru Future Classroom Lab, vytvoření relaxačních místností pro pedagogy, zázemí nebo vybavení pro výuku odborných profilových předmětů, učebny a vybavení pro rozvoj cizích jazyků, modernizace IT vybavení a zajištění kyberbezpečnosti.

Z loňské analýzy mezi školami vyplývá, že pro střední a vyšší odborné školy na území hlavního města je nejdůležitější oblastí rozvoj infrastruktury školy. Celkem 29 procent škol ji vnímá jako nejdůležitější, 20 procent škol ji zařadilo na druhou pozici a na třetím místě se umístila u 17 procent škol. Na nižší pozice školy tuto oblast zařazovaly v nižší míře. Celkem bylo kvůli projektu osloveno 194 středních škol, z toho 102 škol zřizovaných magistrátem, 80 soukromých, devět církevních a tři školy s jiným typem zřizovatele.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...