Přeskočit na obsah

Pražský inovační institut zřídí rekvalifikační kurzy pro rozvoj digitálních dovedností

knowledge freepik

Pražský inovační institut (Pii) plánuje od prvního čtvrtletí příštího roku pořádat vzdělávací kurzy pro veřejnost i podnikatele, které budou rozvíjet digitální dovednosti, podporovat inovace a další kompetence. Kurzy by měly přispět k transformaci pražské ekonomiky a posílit ekonomickou a sociální odolnost vůči mimořádným situacím, mezi něž patří pandemie koronaviru či ekonomická krize. Kurzy budou pořádány on-line i prezenční formou mimo jiné v Podnikatelském inovačním centru (PIC), které sídlí v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici v Praze. Jeho provoz by měl být obnoven začátkem příštího roku.

„Podnikatelské inovační centrum bychom měli provozovat od ledna či února roku 2021, nyní o tom jednáme s magistrátem. Spustit jednotlivé programy bychom chtěli postupně. S řadou partnerů máme spolupráci předjednanou. Lidé z řad veřejnosti i podnikatelé se do programů budou moct hlásit online. Fyzický prostor PIC pojme až sto lidí, ale při on-line či hybridních řešeních nejsme omezeni,“ uvedl ředitel Pii Bohumil Kartous.

Vzdělávací akce ve spolupráci s neziskovým sektorem a akademiky

Pražský inovační institut by chtěl na vzdělávacích kurzech spolupracovat s neziskovými organizacemi, jako jsou Czechitas, nabízející rozvoj v pokročilých digitálních dovednostech; organizace P3, zaměřená na sociální podnikání a rozvojové programy pro sociálně handicapované, inovační laboratoř Kampus Hybernská, coworkingové centrum Opero, ale také s partnery z akademické a univerzitní sféry – Univerzitou Karlovou, Českou zemědělskou univerzitou a Českým vysokým učením technickým. Prezenčně by se měly kurzy pořádat nejen v Podnikatelském inovačním centru, ale i na dalších místech, která nabízí například Kampus Hybernská, vysoké školy nebo Opero.

Finanční podíl účastníků a města se bude podle ředitele Pii Kartouse lišit podle jednotlivých programů a také účasti partnerů. „Nejde o náklady, ale o investici do rozvoje osobního potenciálu, která je považována za jednu z nejvýnosnějších, individuálně i sociálně. K jejich zhodnocení dochází v dlouhodobém horizontu,“ doplnil ředitel Kartous.

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na rozvíjení digitálních dovedností společně s Pražským inovačním institutem. Současná doba nám ukazuje, jak velký význam mají informační technologie a dovednosti s nimi spjaté. Za dobu existence Czechitas jsme už napsali stovky příběhů, kdy se ženy rekvalifikovaly na IT odbornice z naprosto odlišných oborů, mimo jiné také z gastronomie a turismu. Vše je jen o motivaci a odvaze,“ uzavřela ředitelka a zakladatelka Czechitas Dita Formánková.

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu v lednu 2020 hlavní město Praha. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou.

Pražský magistrát vložil do institutu jako základ jeden milion korun. Další finanční prostředky na svůj provoz od města nedostává. Podílet by se ale mělo na konkrétních projektech, jako je například Podnikatelské inovační centrum. V roce 2020 hospodařil Pražský inovační institut s 24 miliony korun, z toho většina prostředků pocházela z evropských dotací. Výdaje tvořily 8 milionů korun.

Od července 2020 inovační institut řídí odborník v oblasti rozvoje vzdělávání Bohumil Kartous. Pii realizuje projekt Prague Smart Accelerator a pracuje na projektu Implementace krajských akčních plánů. Vytváří rovněž analytické expertizy, jako je třeba Školská inkluzivní koncepce Prahy nebo revize Krajského akčního plánu. V současné době Pii zaměstnává 17 kmenových pracovníků, z toho zhruba třetinu na částečný úvazek, a spolupracuje s externí spolupracovníky. V rámci několika let by mohla organizace personálně rozrůst až do velikosti 50 úvazků.

Napsat komentář