Pražští zastupitelé schválili zvýšení poplatku pro turisty

Charles Bridge Prague

V hlavním městě bude od začátku roku 2022 platit upravená vyhláška o místním poplatku z pobytu. Novou podobu ve čtvrtek schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a vychází z memoranda, které Praha letos v listopadu podepsala s Asociací hotelů a restaurací ČR a městskou společností Prague City Tourism. Zvýšením poplatku z pobytu ze stávajících 21 Kč na 50 Kč, který platí pouze turisté, získá Praha prostředky potřebné k naplňování své dlouhodobé vize kultivovaného a trvale udržitelného cestovního ruchu, rozvoje města jako atraktivní destinace pro kongresy, konference či výstavy a propagace města v zahraničí.

Pražští zastupitelé dali zelenou novele pražské vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Nová sazba poplatku tak začne platit od počátku roku 2022. Na základě dohody v memorandu poslouží polovina vybraných prostředků například na pravidelné cílené kampaně na podporu udržitelného příjezdového cestovního ruchu. Významně bude podporována také image Prahy jako vhodné destinace pro kongresy a konference. Město bude rovněž podporovat výstavy, veletrhy nebo jiné významné akce, ať už kulturní či byznysové, které budou lákat kultivované návštěvníky.

Cestovní ruch v hlavním městě zaměstnává více než 100 000 obyvatel. Vybrané daně a jejich následné přerozdělení ale v rámci tzv. rozpočtového určení daní nemají vazbu na regiony a jejich ekonomickou aktivitu. Ačkoliv je tedy cestovní ruch významnou složkou pražské ekonomiky, Praha získává pouze zlomek z daňových výnosů, které z turismu plynou veřejným rozpočtům.

Poplatek z pobytu, který je jako jediný v oblasti cestovního ruchu přímým příjmem financí pro obce, představuje unikátní možnost, jak získat přístup k prostředkům, které budou investovány zpět do rozvoje udržitelného turismu s vysokou přidanou hodnotou a budování image Prahy jako kultivované a atraktivní destinace. Poplatek platí samotní turisté za každou noc strávenou v pražském ubytovacím zařízení při krátkodobém pobytu nepřevyšujícím 60 dnů.

Zákon o místních poplatcích umožňuje od 1. ledna 2021 zvýšení sazby poplatku z pobytu z dosavadní hranice 21 Kč až na 50 Kč. Této možnosti již využily například Český Krumlov, Františkovy Lázně nebo Valtice, tedy obce, které mají o několik řádů menší objem cestovního ruchu než hlavní město.

V jiných s Prahou srovnatelných evropských městech se poplatek pohybuje od dvou EUR výše a města využívají tyto příjmy například na rozvoj infrastruktury nebo podporu cestovního ruchu. Právě k evropskému standardu výše ubytovacích poplatků by se Praha ráda přiblížila.

TZ

@RadekVyskovsky