Při nákupu cigaret a alkoholu v zemích EU je třeba dodržovat limity pro osvobození od spotřební daně

celní správa cigarety

Pokud si občané chtějí dovézt vybrané výrobky podléhající spotřebním daním pro osobní spotřebu (ne pro účely podnikání) z členských zemí EU, jsou dané výrobky osvobozené od spotřební daně, pokud nepřekročí povolené množství.

V České republice do vybraných výrobků řadíme tabákové výrobky, jako jsou cigarety, doutníky, dýmky a tabák, alkohol nebo i minerální oleje. Při přepravě těchto výrobků jsou stanoveny limity, které upravují, jaké množství lze převézt přes hranici, aniž by se platila spotřební daň. V praxi se celníci setkávají s tím, že tyto limity nejsou často dodržovány.

Poslední kontrolou celníci zjistili několik přestupků, kde v případě neoznačených vybraných výrobků se jednalo o porušení zákona o spotřební dani a některé případy byly klasifikovány jako podezření ze spáchání trestného činu. Během týdenních kontrol zajistili celníci v příhraničních oblastech s Polskem více než 14 kilogramů tabáku a přes 31 000 kusů cigaret, kde celkový únik na dani překračuje 150 tisíc korun.

Podle aktuálního znění zákona o spotřební dani platí následující limity pro dopravu níže uvedených vybraných výrobků ze zemí v EU, které jsou osvobozeny od platby spotřební daně:

 • minerální oleje, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l
 • zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotností náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob
 • konzumní líh a lihoviny 10 l konečných výrobků
 • pivo 110 l
 • meziprodukty 20 l
 • vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l
 • cigarety 800 ks
 • cigarillos nebo doutníky o váze menší než 3 g/ks 400 ks
 • ostatní doutníky 200 ks
 • tabák ke kouření 1 kg
 • zahřívané tabákové výrobky 250 g.

 

Od 1.1.2024 je účinná změna zákona o spotřební dani, která rozšířila okruh nových výrobků a jejich množstevních limitů. Jedná se o ostatní tabákový výrobek a výrobky související s tabákovými výrobky.

Výrobek související s tabákovými výrobky:

 • náplň do elektronických cigaret 80 ml
 • nikotinové sáčky 500 g
 • ostatní nikotinové výrobky 500 g

 

Ostatní tabákový výrobek:

 • pro osobní spotřebu se považuje množství ostatních tabákových výrobků, které nepřesahuje 500 g.

 

Při překročení stanoveného limitu budou výrobky zabaveny a případ bude řešen v daňovém řízení. Doporučujeme cestujícím, aby v případě potřeby měli u sebe daňový doklad o nákupu zboží.

TZ

Foto: Celní Správa České Republiky

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...