Rodiny s ekonomicky závislými dětmi představují téměř polovinu domácností tvořených jednou rodinou

rodina děti příjmy

ČSÚ zveřejnil další důležitou charakteristiku hospodařících domácností z údajů Sčítání 2021, a to počet závislých dětí žijících v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou. V hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo v roce 2021 téměř 2,1 mil. závislých dětí, což představuje v průměru 0,75 dítěte na jednu hospodařící domácnost tohoto typu. Oproti roku 2011 to znamená mírný nárůst.

Při Sčítání 2021 ve více než polovině (54 %) hospodařících domácností tvořených jednou rodinou nežilo žádné závislé dítě. Domácnosti s jedním závislým dítětem představovaly více než pětinu (22 %) všech hospodařících domácností tvořených jednou rodinou, další téměř pětinu pak domácnosti se dvěma závislými dětmi.

Nejvíce – v absolutním počtu přes 300 tisíc závislých dětí žilo v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou ve Středočeském kraji, kde hodnota průměrného počtu dětí dosáhla 0,81 závislého dítěte. Zároveň zde byl také zaznamenán nejnižší podíl hospodařících domácností bez závislých dětí (51 %). Na opačné straně pak stojí kraj Plzeňský s hodnotou 0,71 závislého dítěte na jednu hospodařící domácnost tvořenou jednou rodinou.

Jako závislé dítě je definována osoba v postavení „dítěte“ ve věku 0–25 let, která zároveň není zahrnuta mezi pracovní sílu, tedy je ekonomicky závislá na jiných osobách. Počet závislých dětí byl určen u všech hospodařících domácností tvořených jednou rodinou.

Sledování vývoje počtů závislých dětí v domácnostech je omezeno rozdílnou metodikou v jednotlivých sčítáních, plně srovnatelná jsou jen data ze sčítání 2021 a 2011. Za posledních 10 let nedošlo k výrazné změně, podíl domácností bez závislých dětí představuje přibližně polovinu všech domácností tvořených jednou rodinou. Mírný nárůst jak v absolutním, tak v relativním vyjádření byl zaznamenán v kategorii 3 a více závislých dětí.

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz. Údaje za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...