Skupina ČEZ v I. čtvrtletí vydělala 13,6 mld. Kč, meziročně o čtvrtinu více

Skupina ČEZ v I. čtvrtletí vydělala 13,6 mld. Kč

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v I. čtvrtletí 40,3 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 7,8 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl 13,6 mld. Kč, meziročně o 2,7 mld. Kč více. Skupina ČEZ potvrdila výhled hospodaření na celý rok 2024: EBITDA 115 až 120 mld. Kč a čistý zisk očištěný ve výši 25 až 30 mld. Kč.

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí odpovídají našemu očekávání a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Stabilizaci cen dokládá i fakt, že jsme na začátku dubna splatili poslední miliardu EUR ze specifické úvěrové smlouvy s českým státem, který nám v roce 2022 poskytl celkem 3 mld. EUR na krytí mimořádných nároků na margining, tj. povinnost dodávat značné peněžní prostředky pro zajištění obchodů s energetickými komoditami,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a dodal: „Budoucnost české energetiky bude založena na obnovitelných zdrojích a bezpečné jaderné energetice. V dubnu došlo k významnému milníku v rozvoji jaderné energetiky v České republice. Evropská komise odsouhlasila veřejnou podporu pro nový jaderný blok v Dukovanech a ve stejný den jsme obdrželi aktualizované nabídky od obou uchazečů na výstavbu nových jaderných bloků.“

Provozní výnosy za I. čtvrtletí meziročně klesly o 6,0 mld. Kč na 87,4 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně vzrostl o 7,8 mld. Kč na 40,3 mld. Kč. Meziroční srovnání bylo ovlivněno odvody z nadměrných tržeb z výroby, které náklady I. čtvrtletí roku 2023 zatížily částkou 10 mld. Kč. Negativně naopak působil zejména pokles výrobní marže elektřiny s ohledem na snížení realizačních cen elektřiny a růst pořizovacích cen emisních povolenek.

Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů meziročně klesla o 3 %. Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 0,2 TWh elektřiny více, zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám a vyššímu využití přečerpávacích vodních elektráren, výroba jaderných zdrojů o 0,5 TWh poklesla vlivem rozdílných harmonogramů plánovaných odstávek jaderných elektráren.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 1 % na 9,3 TWh, přičemž spotřeba domácností klesla o 2 % zejména v důsledku teplého počasí v I. čtvrtletí roku 2024. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny celkově meziročně vzrostla o 1 % na 9,8 TWh.

Celoroční výhled hospodaření Skupiny ČEZ zůstává beze změny oproti výchozí predikci zveřejněné v březnu. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) 115 až 120 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 25 až 30 mld. Kč.

TZ/ČEZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...