Spokojenost lidí se životním prostředím v okolí bydliště i celé ČR klesla

Praha city

Spokojenost Čechů se životním prostředím se proti roku 2022 mírně snížila, nicméně nadále ho lépe hodnotí v okolí domova než v celé zemi. O okolí svého bydliště se kladně vyjádřilo 79 procent Čechů, o pět procentních bodů méně než v roce 2022. Počet lidí, kteří jsou spokojeni s celorepublikových stavem životního prostředí, klesl o tři body na 72 procent. Nejproblematičtěji občané vnímají hustotu silničního provozu kolem svých domovů, naopak nejspokojenější jsou s dostupností volné přírody. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Z hlediska regionů jsou s životním prostředím v celé ČR podle CVVM spokojenější obyvatelé Vysočiny, Prahy a Plzeňského kraje a obyvatelé nejmenších obcí. Naopak více nespokojenosti dávají najevo lidé, kteří žijí ve městech s 5 000 až 19 999 obyvateli a ve Středočeském kraji. Tito dotázaní hůře hodnotí i životní prostředí v okolí svého bydliště, zatímco nejvíce spokojených je mezi lidmi na Vysočině, v Královéhradeckém kraji a v nejmenších obcích.

CVVM se dotazovalo i na vybrané oblasti životního prostředí v místě bydliště, přičemž u většiny z nich převládala spokojenost nad nespokojeností. Výjimkou byla hustota silničního provozu, se kterou je nespokojeno 56 procent dotázaných a 43 procent je spokojeno. Nejvíce lidí, 81 procent, je spokojeno s dostupností volné přírody. Přes 70 procent kladně hodnotí kvalitu pitné vody a čistotu okolní přírody. S čistotou ovzduší je spokojeno 69 procent lidí, což je podle CVVM opakované historické maximum. O úrovni hluku a světelného znečištění a o čistotě povrchových vody se pozitivně vyjádřily tři pětiny lidí a více než polovina také o zásobách podzemních a nadzemních vod.

„S výjimkou kvality pitné vody se všemi zkoumanými oblastmi životního prostření v místě bydliště jsou více spokojeni lidé, kteří žijí na vesnici, oproti dotázaným z města. S kvalitou pitné vody jsou naopak významně nejspokojenější lidé z předměstí velkých měst a po nich lidé z vesnic. Největší rozdíly ve prospěch vesnic oproti městům zaznamenáváme v případě světelného znečištění, čistoty ovzduší a čistoty okolní přírody,” doplnili autoři průzkumu.

Proti předchozímu průzkumu se výrazně, o 12 bodů, zvýšil počet lidí spokojených s úrovní světelného znečištění v okolí domova. Zásoby podzemních a nadzemních vod pozitivně hodnotí o sedm bodů více lidí a o šest bodů přibylo spokojených s úrovní hluku i hustoty silničního provozu. Naopak o sedm bodů se snížil podíl těch, kteří jsou spokojeni s kvalitou pitné vody, a o pět bodů méně lidí je spokojeno s dostupností volné přírody.

CVVM provedlo průzkum v době od 28. července do 25. září mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...