Přeskočit na obsah

Startuje druhý ročník inovačního maratonu #NakopniPrahu

Nakopni Prahu 2021

Cílem Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů, a mohou se rychle zrealizovat. Projekt je inspirován konceptem tzv. hackathonů, kde mladí inovátoři během jednoho až dvou dnů vyvinou aplikaci nebo naleznou inovativním řešení problému. Městské inovace vyžadují často komplexní a relativně náročná řešení, proto naše akce potrvá 4 měsíce. Během nich budou přihlášené týmy pod vedením mentorů pracovat na prototypu svého řešení či služby pro město. Přihlásit se mohou 2 až 5 členné týmy, které si zvolí jednu z tematických výzev uvedených níže.

Výzvy pro inovátory:
Zdraví – projekty, které mají zlepšit zdravotnictví nebo urgentní medicínu na území hlavního města Prahy.
Životní prostředí – řešení, jak pečovat o městskou zeleň, jak efektivně nakládat s tzv. šedou vodou, komunitní pěstování potravin nebo jak využít zeleň pro posílení duševního zdraví obyvatel naší metropole.
Energetika – projekty, které sníží energetickou náročnost budov v hlavním městě, optimalizují jejich energetické křivky či pomohou ušetřit energii v městských budovách, jako jsou úřady nebo školy.
Bezpečnost/doprava – chytré aplikace, které pomohou zlepšit dopravní situaci v Praze, jako například hlášení dopravních přestupků strážníkům Městské policie, chytré semafory, zjednodušení parkovacích zón apod.
Komunity – projekty, které vytváří a posilují sousedské a komunitní vztahy.
Udržitelný turismus/kultura – řešení, která pomohou s aktuální situací v pohostinství, hotelnictví nebo v kultuře, koncepty pro virtuální turistiku nebo pro nové digitální umělecké formy.
Vzdělávání/školství – projekty, které pomohou učitelům a žákům s online výukou, jako např. monitoring, vyhodnocování výuky apod.
Data – řešení navrhující městu využití obrovských dat, které generuje.

Zájemci o účast v Pražském inovačním maratonu mohou své projekty přihlašovat do konce ledna 2020.

Nalejvárna a networking, během níž se účastníci sejdou v pražském CAMPu s mentory z magistrátu a dalšími odborníky se uskuteční 12. února.

Vybrané týmy představí své nápady 9. dubna na semifinále. Poté budou za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypu řešení, které odprezentují 21. května na slavnostním finále. Vítězná řešení získají finanční podporu v celkové výši 100 000 Kč a pomoc s realizací vzniklého nápadu.

Podrobné informace a časový harmonogram soutěže naleznete na www.nakopniprahu.cz.

O projektu #NakopniPrahu
Pražský inovační maraton Vol. II #NakopniPrahu je veřejná soutěž pro týmy inovátorů, jejichž úkolem je vymyslet a v detailu rozpracovat návrh řešení vybraných osmi výzev pro zlepšení života v Praze. Maraton byl zahájen 30. listopadu 2020 a vyhlášení vítězných projektů určených k realizaci se uskuteční v květnu 2021. Pořadatelé maratonu, kterými jsou Magistrát hlavního města Prahy a Operátor ICT a. s., organizací pověřili společnost Insane Business Ideas s.r.o.

Napsat komentář