Přeskočit na obsah

Úřad zahajuje veřejnou konzultaci k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže

hospodářská soutěž

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně zpracoval novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jejímž smyslem je zejména transponovat do českého právního rámci směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu, tzv. směrnice ECN+ (směrnice o posílení).

Původně zpracovaná novela se bohužel nedostala na pořad jednání předchozí Poslanecké sněmovny PČR. Úřad proto nyní přistoupil ještě jednou k její revizi.

Kromě již dříve navrhovaných změn souvisejících s transpozicí ECN+ do nového návrhu zařadil také další modifikace, jejich smyslem je dále zkvalitnit a zefektivnit stávající právní úpravu. Mimo jiné se jedná například o změny v procesu narovnání, rozšíření leniency programu i na vertikální dohody a další.

Úřad nyní předkládá nově zpracovaný legislativní návrh odborné veřejnosti a vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby k němu vyjádřily své připomínky, a to do 31. prosince 2021.

Podněty a připomínky k návrhu novely je možno zasílat na e-mail: romana.skacelova(at)uohs.cz

Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn najdete zde.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář