ÚS vyhlásí nález k liniovému zákonu, který měl zrychlit klíčové stavby

silnice stavba zákon

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení části liniového zákona, tedy normy, která zjednodušuje získávání pozemků pro klíčové stavby dopravní, energetické a elektronické infrastruktury. Podle skupiny senátorů, která se na soud obrátila v roce 2018, zákon odporuje ústavnímu pořádku. Pro konkrétní stavby zavádí jiný režim než pro ostatní, navíc podle senátorů nepřiměřeně zasahuje do práv vlastníků, například usnadňuje vyvlastňování a omezuje možnosti právní obrany.

ÚS se zákonem zabýval 3,5 roku. Plénum nejspíš nebylo jednotné. Původního soudce zpravodaje Davida Uhlíře nahradil Jan Filip.

Senátorský návrh směřuje v prvé řadě proti příloze zákona, která vyjmenovává konkrétní stavby. “Je evidentní, že výběr tzv. nejvýznamnějších staveb byl proveden bez stanovení jakýchkoliv objektivních kritérií, včetně časového hlediska,” stojí v návrhu 18 senátorů z různých klubů.

Na seznamu jsou dálnice včetně Pražského okruhu, řada silnic první třídy a železničních tratí, dále plavební stupně Děčín a Přelouč, nová vzletová a přistávací dráha na Letišti Václava Havla, nové jaderné zdroje v Temelíně a Dukovanech, šest vodních děl a také vybraná elektroenergetická nebo plynárenská vedení.

Z konkrétních ustanovení kritizují senátoři například to, že vyvlastňovací úřad může vydat mezitímní rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat. Ve správním řízení při tom jinak platí princip dvou instancí. Další ustanovení říká, že vlastníci musí na svých pozemcích umožnit měření a průzkumné práce v přípravě klíčových staveb, a to ještě před zahájením řízení o umístění nebo povolení stavby.

Zdroj: ČTK