Ústavní soud: Informování veřejnosti patří k práci NKÚ

Nemocnice Tábor

Ústavní soud odmítl stížnost Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole 14/16 – Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení. Nemocnice se na Ústavní soud obrátily poté, co neuspěly u Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze ani Nejvyššího soudu.

„Nemocnice po celou dobu usilovaly o to, aby NKÚ nemohl o svých výsledcích informovat veřejnost a média. Jsem rád, že Ústavní soud teď definitivně potvrdil, že i toto je součást naší práce. Nejen poslanci a vláda, ale i veřejnost má právo vědět, co jsme při kontrolách zjistili a jak se nakládá s veřejnými penězi. Neumím si představit, že bychom jí tyto informace dát nemohli, je to přece veřejný zájem,“ okomentoval výsledky soudu prezident NKÚ Miloslav Kala.

Již předchozí soudy konstatovaly, že prezentace kritiky v tiskové zprávě k uvedené kontrole byla přiměřená, nikoli bulvární povahy a nesledovala hanobení zmíněných nemocnic. Soudy také potvrdily, že informace uvedené v tiskové zprávě odpovídají zjištěním uvedeným v kontrolním závěru. Podle Ústavního soudu tak u tiskové zprávy „soudy jasně odůvodnily, že informace obsahově odpovídá kontrolnímu závěru, kritika vedená v tiskové zprávě je věcná.“

Zdroj: TZ/NKÚ

Foto: Facebook

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...