Ústecký kraj projde proměnou za miliardy

Ústecký kraj projde proměnou za miliardy

Jedenáct strategických projektů vybraných v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci se dnes představilo na pracovním setkání nositelů. Pokud budou projekty úspěšné, může každý z nich získat až 50 milionů eur. Na jejich realizaci je vyčleněna polovina z prostředků připravených pro Ústecký kraj v rámci Fondu spravedlivé transformace, tedy 7,9 miliardy korun. Projekty řeší zaměstnanost, sociální témata, inovace, ale také čistou mobilitu a využití území po ukončení těžby hnědého uhlí.

„Dnes jsme se seznámili s projekty, které prošly výběrem a splnily kritéria pro zařazení mezi potenciálně strategické. V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace máme ale ještě připraveno jednou tolik na další projekty a zajímavé nápady, které můžeme podpořit ve prospěch proměny a modernizace našeho kraje. V příštích letech budou vyhlášeny nejrůznější tematické výzvy a kraj vypíše grantová schémata tak, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů s přínosnými nápady,“ vysvětlila radní Iva Dvořáková, v jejíž gesci je právě problematika transformace regionu.

 • Mezi strategické projekty s prioritou 1 patří:
 • RUR – Region univerzitě, univerzita regionu
 • GET Centre UJEP ‐ Green Energy Technologies Centre of UJEP (oba od Univerzity JEP v Ústí nad Labem)
 • Transformační centrum Ústeckého kraje (nositelem je Ústecký kraj)
 • SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii (Česká geologická služba)
 • Gigafactory (ČEZ, a.s.)
 • Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje (Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.)
 • POZATR (Úřad práce ČR)
 • Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem (DPMUL a.s.)
 • H2 Triangle (FOR H2ENERGY s.r.o.)
 • Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA (Sev.en Innovations a.s.)
 • Strategický projekt s prioritou 2 je Těžba lithia na Cínovci (ČEZ, a.s.)

Na pracovním setkání dále zazněly informace od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace a konkrétní výzvy právě pro strategické projekty.

TZ

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události