V České republice je aktuálně 325 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

ČR uprchlíci Ukrajina

Od začátku války na Ukrajině do 1. dubna 2023 vydalo Ministerstvo vnitra celkem 504 107 dočasných ochran. Aktuálně se na území České republiky nachází 325 742 osob s dočasnou ochranou. Zhruba jedna třetina osob se vrátila zpět na Ukrajinu.

Od začátku ruské agrese získalo v České republice dočasnou ochranu více než 504 tisíc lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Ti, kteří zde měli zájem i nadále pobývat a do konce loňského roku získali dočasnou ochranu, dostali možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024. Museli se však do konce března elektronicky zaregistrovat na Informačním portálu pro cizince, v opačném případě jim dočasná ochrana zanikla.

„V rámci registračního procesu jsme získali aktuální informace o počtu osob, které chtějí i nadále zůstat v České republice. K 1. dubnu evidujeme 325 742 osob s dočasnou ochranou. Toto číslo zahrnuje jak osoby, které si dočasnou ochranu prodloužily, tak osoby, které o ni požádaly v letošním roce. Tento výsledek odpovídá našim odhadům,“ uvedla ředitelka odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná.

Z těchto osob je v produktivním věku 68 %, z nich tvoří 65 % ženy a 35 % muži. Mezi držiteli dočasné ochrany je aktuálně 28 % dětí a 4 % seniorů. Nejvíce držitelů dočasné ochrany je v Praze, Brně a Plzni. V přepočtu na počet obyvatel se pak nejvíce osob s dočasnou ochranou nachází v okresech Tachov, Plzeň-město a Cheb. Zhruba jedna třetina z celkového počtu udělených dočasných ochran zanikla. Ve většině případů šlo o osoby, které se vrátily zpět na Ukrajinu. Další ukončily dočasnou ochranu na vlastní žádost (5 %) nebo odešly do jiného státu EU (1,5 %).

Registrace k prodloužení dočasné ochrany

Elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany proběhla úspěšně. Umožnila odbavení velkého počtu klientů bez front v relativně krátkém časovém úseku. Předcházela mu cílená komunikační kampaň ve spolupráci s místní samosprávou, centry na podporu integrace cizinců, nestátními neziskovými organizacemi, zaměstnavateli a dalšími subjekty. Všichni držitelé dočasné ochrany, kteří se k jejímu prodloužení zaregistrovali, si vybrali termín k osobní návštěvě konkrétního pracoviště, kde jim bude vyznačen nový vízový štítek. Tím dojde k prodloužení dočasné ochrany do března 2024. V opačném případě jim dočasná ochrana zanikne.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události