Přeskočit na obsah

V prvním čtvrtletí roku 2018 vyhlásili veřejní investoři zakázky v hodnotě 60,7 miliardy korun

změny zadání veřejné zakázky

Od ledna do března letošního roku bylo vyhlášeno 2 257 veřejných soutěží v hodnotě 60,7 miliardy korun, což oproti srovnatelnému období minulého roku představuje desetinový nárůst počtu i objemu výběrových řízení. Počet ukončených a konkrétním dodavatelům zadaných zakázek se sice v prvním čtvrtletí roku 2018 pohyboval v meziročním srovnání na úrovni záporné stagnace, avšak jejich objem zaznamenal významný poloviční nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci března 2018.

V březnu letošního roku vyhlásili veřejní investoři celkem 891 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 26,8 miliardy korun. V meziročním srovnání se jedná o nárůst počtu vypsaných soutěží o 7,9 procenta a zároveň jde oproti srovnatelnému období předchozího roku o nárůst objemu investic o 5,9 procenta. Největší zakázku měsíce března v hodnotě 2,25 miliardy korun vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky na rámcovou dohodu o dodávkách osobních automobilů v policejním i běžném provedení a dodávky vybavení servisních pracovišť pro automobily rezortu ministerstva pro období let 2018 až 2021.

V prvním čtvrtletí roku 2018 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 2 257 soutěží v souhrnné hodnotě 60,7 miliardy korun, přičemž v meziročním srovnání jde o desetinový nárůst počtu i objemu vyhlášených veřejných výběrových řízení (11,4, respektive 10,9 procenta). „Mírné zvýšení vypisovaných veřejných zakázek je ovlivněno především nízkou srovnávací základnou z r. 2017. Stavebnictví stále trápí málo veřejných soutěží především v segmentu dopravní infrastruktury a také jejich zpožďování z důvodů zdlouhavého vyřizování potřebné legislativy. Na realizaci dříve zasmluvněných zakázek se však již nyní obtížně zajišťují odpovídající výrobní kapacity,“ říká Jiří Procházka, obchodní ředitel, OHL ŽS, a.s.

“Dosavadní letošní vývoj v oblasti veřejných zakázek hodnotím z pohledu uchazeče velmi pozitivně. Zakázek, a tudíž práce, je na trhu dostatek, je to takové naše klasické „ode zdi ke zdi”. Co mi však chybí, je lepší plánování a načasování těchto akcí. Mohli bychom pak lépe organizovat týmy a kapacity, aby byl konečný výsledek co možná nejlepší, a tudíž také investor spokojený. Očekávám, že tento zakázkový boom bude trvat ještě příští rok, a poté se můžeme zase pomalu připravovat na horší časy. Důležitým faktorem pro růst práce v našem odvětví je to, že v investorských organizacích se na delší dobu ustálil personální stav a přibývá vice odborníků v daných oborech,” uvádí Lukáš Hruboň, obchodní ředitel, Valbek, spol. s r.o.

V období od ledna do března letošního roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 6 655 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 111,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku sice jde o zápornou stagnaci (pokles 0,3 procenta) počtu ukončených soutěží, avšak zároveň se jedná o bezmála poloviční (47,7 procenta) nárůst jejich objemu. Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018, a to především zakázkou Čepro Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2018 v hodnotě 14 miliard korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., HBH Projekt spol. s r.o., Valbek, spol. s r.o.

Napsat komentář