Přeskočit na obsah

Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT nabídne služby i v příštích čtyřech letech

ENREGAT

Na služby pro vědce či studenty z tuzemska i zahraničí, kteří se věnují interdisciplinárnímu výzkumu energetického a materiálového využití odpadů při současné minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, i na spolupráci s firmami poskytne ministerstvo školství celkem 38,4 milionu korun. Nový finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků v letech 2023 až 2026 schválila česká vláda 14. prosince.

„Je to pro nás skvělá zpráva, protože budeme moci pokračovat ve službách, o něž je velký zájem, a to zejména ze strany studentů či mladých výzkumníků z tuzemska i zahraničí. Díky vysoké kvalitě naší výzkumné infrastruktury jsme ale zajímavým partnerem i pro řadu soukromých firem v rámci společných aplikačních projektů a smluvního výzkumu,“ uvedla koordinátorka VVI a ředitelka IET Lucie Obalová.

VVI ENREGAT je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR od roku 2019. V roce 2021 se uskutečnilo mezinárodní hodnocení její činnosti, v němž výzkumná infrastruktura i přes relativně krátkou dobu svého provozu obdržela výborné hodnocení. I to je podle Obalové jeden z důvodů, proč VVI získala podporu i pro další období.

ENREGAT nabízí zájemcům služby v pěti základních oblastech. Jedná se o spalování odpadů, termochemické procesy, anaerobní digesci, katalytické a fotokatalytické čištění plynů a analytický servis. Představuje jedinečnou základnu pro realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí spalovacích, pyrolýzních a anaerobních procesů a v oblasti katalytického, sorpčního a fotokatalytického čištění vznikajících plynů. Kromě toho umožňuje také výzkum v souvisejících oblastech, například odolnosti žáruvzdorných materiálů používaných při spalování odpadů, materiálového využití strusky a popílku, možností využití produktů pyrolýzy a analytických služeb.

Spolupráci s touto infrastrukturou dosud využilo na 321 středoškoláků, vysokoškolských studentů i výzkumníků. K dosavadní bilanci patří i 51 publikací v impaktovaných časopisech publikovaných uživateli VVI, 23 článků ve sbornících, 44 závěrečných studentských prací, dva funkční vzorky či šest produktů zavedených do poloprovozu.

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná vědecká zařízení, která poskytují výzkumným a inovačním komunitám unikátní zdroje znalostí, experimentální přístroje a další technické vybavení či rozsáhlé kolekce vědeckých dat, které jsou nezbytné pro provádění základního i aplikovaného výzkumu vedoucího k vývoji nových technologií pro inovace. Velké výzkumné infrastruktury fungují na principu politiky otevřeného přístupu pro všechny uživatele, a to nezávisle na jejich institucionálních afiliacích.

Účelová podpora MŠMT určená na úhradu provozních nákladů celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur dosáhne v roce 2023 výše takřka dvě miliardy korun. Ministerstvo navíc podpoří velké výzkumné infrastruktury rovněž v jejich investičních záměrech, a to prostřednictvím specificky určených výzev Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), v němž jsou na nové akvizice velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026 přiděleny bezmála čtyři miliardy korun.

TZ

Foto: ENREGAT

Napsat komentář