Veřejné zdravotní pojištění bylo loni v přebytku 5,1 mld. Kč, zůstatek na účtech pojišťoven byl na konci roku 57 miliard Kč

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění bylo loni podle ministerstva financí (MF) v přebytku 5,1 miliardy korun, zůstatek na účtech pojišťoven byl na konci roku 57 miliard Kč. Pro letošní rok pojišťovny plánují výdaje přes 471 miliard Kč a schodek 7,5 miliardy Kč. Vyplývá to z hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění, které překládají ministerstva financí a zdravotnictví na středeční jednání vlády. Schodek systému pojišťovny čekaly i v letech 2021 a 2022, reálně ale hospodařily lépe.

Systém veřejného zdravotního pojištění podle MF vykázal loni příjmy 431,9 miliard a výdaje 434,2 miliard Kč, čímž dosáhl deficitu přibližně 2,3 miliardy korun. “Díky naakumulovaným rezervám přesto nebude ohrožena dostupnost a kvalita zdravotních služeb,” uvedlo ministerstvo financí.

Zůstatky na bankovních účtech pojišťoven vzrostly podle MF v roce 2022 o 5,1 miliardy korun na 57 miliard. Celkově tak systém hospodařil s přebytkem 5,1 miliardy korun. Pojišťovnám pomohl i příchod uprchlíků z Ukrajiny. Protože nárok na zdravotní pojištění měli všichni Ukrajinci, kteří se registrovali v ČR a vstoupili do systému veřejného zdravotního pojištění, platil za ně stát pojistné jako za státní pojištěnce.

Celkově podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí pojišťovnám loni poslal asi 4,5 miliardy korun. Z 460.000 registrovaných od začátku války čerpalo do konce roku zdravotní péči asi 172.000 z nich. Pojišťovnám tak zůstalo zhruba 2,6 miliardy korun.

Peníze do systému veřejného zdravotního pojištění přicházejí z odvodů zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných a ze státního rozpočtu prostřednictvím plateb za státní pojištěnce. Těmi jsou děti, senioři, nezaměstnaní nebo uprchlíci z Ukrajiny, dospělí z nich jen po dobu prvních 150 dní pobytu. Měsíčně jde z rozpočtu za státní pojištěnce, kterých je zhruba 5,92 milionu, 1900 korun. Od roku 2024 se bude státem placená částka valorizovat automaticky v závislosti na vývoji ekonomiky.

Příjmy a výdaje pro tento rok pojišťovny modelují ve svých zdravotně-pojistných plánech. Podle MF počítají s příjmy 464,1 miliardy korun a výdaji 471,3 miliardy korun. “Systém by měl hospodařit se schodkem, který se meziročně zvýší na 7,5 miliardy Kč,” uvedlo ministerstvo financí. Svaz zdravotních pojišťoven, které sdružuje šest menších mimo VZP, v lednu odhadoval, že schodek může být až 12 miliard Kč a hrozí vyčerpání rezerv.

TZ