Přeskočit na obsah

Veřejní investoři v lednu vyhlásili projektové zakázky v hodnotě 661 milionů korun

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2017 až 2018

V průběhu prvního měsíce letošního roku bylo vyhlášeno 20 zakázek na projektové práce v hodnotě 661 milionů korun, což z hlediska objemu představuje meziroční skokový nárůst o 1931,3 procenta.

Tento vývoj však silně ovlivnila nízká srovnávací základna minulého roku. Aktivita veřejných investorů při ukončování výběrových řízení sice v lednu zaznamenala desetinový pokles počtu zadaných zakázek, avšak z hlediska objemu se jednalo o dvojnásobný nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2018.

V lednu letošního roku vypsali veřejní investoři celkem 20 výběrových řízení na projektové práce v souhrnné hodnotě 661 milionů korun. V meziročním srovnání se přitom jedná o dvoutřetinový (66,7 procenta) nárůst počtu vyhlášených soutěží a zároveň jde o výrazný skokový nárůst objemu vyhlášených investic o 1931,3 procenta. Srovnání oznámených zakázek však bylo silně ovlivněno velmi nízkou základnou z ledna 2017 a velkou zakázkou z ledna 2018 (Hlavní město Praha, Soubor staveb MO v hodnotě 344 mil. Kč), která je také největším vypsaným výběrovým řízením prvního měsíce. „Po loňském propadu oznámených výběrových řízení na projektové práce způsobeném masivním vypisováním zakázek ještě před změnou zákona o veřejných zakázkách v říjnu 2016 se situace vrací k normálu. Otázkou však zůstává, zda budou mít projektové firmy na zpracování nových zakázek dostatek kapacit. Již nyní jsou vytížené až na hranici svých možností,“ říká Martin Videczký, ředitel SVB, Veletrhy Brno, a.s.

V lednu 2018 veřejní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 60 zakázek, přičemž jejich souhrnný objem dosáhl hodnoty 511 milionů korun. Oproti srovnatelnému období loňského roku jde sice o více než desetinový (13,0 procenta) pokles počtu, avšak z hlediska objemu se naopak jedná o dvojnásobný (104,2 procenta) nárůst. Největší zakázku měsíce ledna v hodnotě 108 milionů korun na elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc zadala státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

 

1 komentář na “Veřejní investoři v lednu vyhlásili projektové zakázky v hodnotě 661 milionů korun”

  1. Pingback: Veřejní investoři v lednu vyhlásili projektové zakázky v hodnotě 661 milionů korun | B2B NETWORK NEWS

Napsat komentář