Vláda přidala pracovníkům hygienické služby

hygiena vláda platy

Vláda schválila nařízení, podle kterého se ruší rozdíly mezi platovými tarify lékařských a nelékařských státních zaměstnanců v hygienické službě a zvýší se také zvláštní příplatky.

Autorem návrhu je Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zdravotnictví a sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra. Kromě zrušení zvláštní stupnice platových tarifů státních zaměstnanců, podle kterého se určuje platový tarif lékařů orgánů ochrany
veřejného zdraví, je zařazena kontrolní činnost hygienické služby do II. skupiny prací pro účely zvláštního příplatku. Zvláštní příplatek se tak zvýší ze současných 500 až 1 300 Kč na 750 až 2 500 Kč.

Tzv. lékařská stupnice platových tarifů státních zaměstnanců byla zrušena zejména proto, že se v praxi neosvědčila. Nově bude klíčové zaměstnance v hygienické službě možné lépe odměňovat. Mohou pobírat až dvojnásobek platového tarifu, do kterého podle svého zařazení
spadají.

Zdroj: MPSV

@RadekVyskovsky