Vládní rada pro výzkum má osm nových členů

vláda věda výzkum rada

Ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) nově zasedne osm členů. Mimo jiné jde o výzkumníky z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity v Brně nebo experta z firmy Škoda Auto.

Členy rady nově jsou historička Adéla Gjuričová, socioložka Dana Hamplová, fyzik Jiří Homola, automobilový inženýr Martin Hrdlička, ekonom Ladislav Krištoufek, informatik a chemik Miloslav Nič, právnička Kateřina Ronovská a chemik Martin Weiter.

Nové složení rady podle ministryně pro vědu, výzkum a inovace a zároveň předsedkyně RVVI Heleny Langšádlové (TOP 09) propojuje výzkumné zkušenosti ze zahraničí, vyšší zastoupení žen a reprezentaci širšího spektra vědních oborů. „Věřím, že nové složení Rady přinese impulz pro zkvalitnění prostředí pro výzkum a vývoj v České republice s akcentem na transfer znalostí a technologií do praxe a efektivitu financování vědy a výzkumu,“ uvedla.

RVVI je poradním orgánem vlády. Rada spolupracuje například na přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (Metodika 2017+). Navrhuje též vládě členy předsednictva a předsedy Technologické agentury ČR a Grantové agentury ČR. Zpracovává také návrhy rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace a střednědobé výhledy podpory této oblasti. Funkční období člena rady je čtyřleté, může být jmenován nejvýše dvakrát po sobě.

Dalšími členy rady jsou například expert na umělou inteligenci Vladimír Mařík, Rut Bízková, která je poradkyní pro oblast životního prostředí a energetiky, molekulární imunolog Václav Hořejší nebo molekulární biolog Marián Hajdúch.

Zdroj: allnews.cz

Foto: Shutterstock

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...