Přeskočit na obsah

Vládu svoboda a práva občanů nezajímá, návrh diskriminačního zákona je již ve sněmovně!!!

stop freedom government

Vláda na konci minulého týdne předložila poslancům novelu zákona o veřejném zdraví. Ve stavu legislativní nouze tak chce mimo jiné upravit zákon. Ministerstvo či hygienici by dle něj nově mohli kdykoliv nařídit to, že do obchodů, restaurací, ke kadeřníkům i na hromadné či soukromé akce budou moci vstoupit pouze lidé, kteří prokážou svou bezinfekčnost, a to buď absolvováním testu, nebo potvrzením o prodělané nemoci či očkování.

Podle předložené vládní novely se navíc tato změna nemá vztahovat pouze na probíhající epidemii. V její důvodové zprávě je totiž uvedeno následující: „Toto ustanovení není zamýšleno pouze ve vztahu k současné situaci s onemocněním COVID-19, ale i na situace, které by případně mohly vzniknout v souvislosti s jakýmkoli jiným známým, ale případně i dosud neznámým infekčním onemocněním. Cílem tohoto ustanovení není omezovat ekonomický život, ale naopak jej za splnění definovaných podmínek zachovat. Pro stanovený účel včetně cíle spočívajícího v ochraně veřejného zdraví je však třeba, aby v době nepříznivé epidemiologické situace byly určité prostory či určité akce přístupné pouze těm osobám, u nichž lze předpokládat, že nebudou šiřiteli daného infekčního onemocnění.“

Novela navíc předpokládá, že kontrolovat splnění bezinfekčnosti zákazníků budou sami provozovatelé či pořadatelé akcí.

Kompletní znění novely zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1225&CT1=0

@RadekVyskovsky

Napsat komentář