Vnitro chce kvůli bezpečnosti vyloučit při konverzi listin využívání CD či DVD

CD DVD data

Vyloučit konverzi dokumentů z CD, DVD či USB nosičů chce ministerstvo vnitra v novele vyhlášky, kterou předložilo k vládnímu připomínkovému řízení. Nově by mělo být možné dokument předložit ke konverzi jen prostřednictvím elektronického úložiště. Úřad změnu zdůvodňuje tím, že se zvýší kybernetická bezpečnost při převádění elektronického dokumentu do listinné podoby a naopak.

Při konverzi se dokument v listinné podobě převádí do datové zprávy či souboru a opačně. Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako původní dokument. Konverzi na žádost se provádí na kontaktních místech veřejné správy či u advokátů.

Vyhláška by se měla změnit tak, že vyloučí možnost předávání souborů ke konverzi na CD, DVD či USB. Krok má zvýšit kybernetickou bezpečnost kontaktních míst veřejné správy. „Nosiče CD, DVD a USB mohou být potencionálním zdrojem škodlivých kódů či virů. Vkládání cizích CD, DVD či USB záznamových médií do vlastního PC je rizikové a na řadě kontaktních míst veřejné správy odporuje bezpečnostní politice a pravidlům bezpečného zacházení s IT technikou,“ vysvětluje ministerstvo.

Předání vstupního souboru prostřednictvím elektronického úložiště je podle vnitra mnohem bezpečnější. „Se souborem je pracováno řízeně, jsou z něj využity jen ty části, které jsou pro účely autorizované konverze dokumentů potřebné a případné škodlivé prvky, jako je automatické otvírání URL odkazů, jsou ignorovány, a tudíž nepředstavují pro PC riziko,“ stojí v návrhu.

Novela by měla také snížit požadavky na technické náležitosti zařízení, kterým se provádí konverze listin do elektronické podoby, aby při konverzi vznikaly menší soubory. Místo 300 DPI bude stačit využívat pro zobrazení 200 DPI. „Tím se značně sníží objem dat výstupu. Lze pak například několikastránkový elektronický dokument odeslat datovou schránkou, která je aktuálně limitována 20 MB, respektive 50 MB,“ vysvětluje vnitro.

Zdroj: allnews.cz

Foto: Shutterstock

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události