Začal pracovat sněmovní podvýbor pro elektronizaci zdravotnictví

eHealth

Včera se poprvé sešel nově ustavený podvýbor pro eHealth v Poslanecké sněmovně PČR. Hovořilo se zejména o tezích, potřebách, ale rozdávaly se už i první zásadní úkoly.

Pod Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny byl v tomto období ustaven podvýbor pro eHealth, který řídí poslanec Rostislav Vyzula (ANO), mimochodem předseda minulého zdravotního výboru PSP. Podvýbor chce velice pečlivě sledovat a kontrolovat situaci k rozvoji elektronického zdravotnictví v ČR a aktivity ministerstva a dalších organizací.

Na svém prvním zasedání, kde jsou členy podvýboru s hlasem poradním též zástupci ministerstva zdravotnictví, SÚKL, ÚZIS, ale i zástupci ministerstva vnitra, byl místopředsedou podvýboru zvolen Ondřej Profant (Piráti). Hodně se diskutovalo o aktuálních problémech, zaznívala poměrně silná kritika na Strategii elektronizace zdravotnictví, která je schválena vládou a která je podle poslanců příliš rozsáhlá a složitá.

Ministerstvu bylo uloženo zpracovat a prezentovat stručný výtah z priorit této strategie. Poměrně zásadní oblastí, které se chce podvýbor věnovat, je legislativa v eHealth. Na tu se chce podvýbor zaměřit a chce, aby byla jednoduchá a aby byla v souladu s eGovernmentem.

“Všechno začíná od legislativy, ta je naprosto klíčová. Musí být jasně stanoveno, kdo co dělá a musí se to opravdu řídit,” dodal k tomu předseda podvýboru Vyzula. Ministerstvo zdravotnictví připravuje věcný záměr zcela nového samostatného zákona o elektronizaci zdravotnictví. Úřad chce, aby právní úprava byla stručná, jednoduchá a srozumitelná. Podvýbor se bude scházet v cca měsíčních intervalech.

Michal Rada

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události