Zálohy na silniční daň dostanou podnikatelé zpět, musí si o ně ale požádat

silniční daň auto odpisy

Zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun schválila minulý měsíc vláda a dojde k němu zpětně už pro rok 2022. Ti, kdo již letos zálohu zaplatili, ji dostanou zpět, musí o to ale finanční úřad sami požádat. Na vzorku 3000 klientů české účetní firmy UOL se to týká celé jedné třetiny, konkrétně tisícovky firem, které už zálohy na silniční daň zaplatily a budou mít na její vrácení ze zákona nárok.

„Při rostoucích cenách pohonných hmot podnikatelé zrušení silniční daně rozhodně vítají. Navíc jim tím do budoucna ubude administrativní úkon se samotným podáváním daně, pokud si dělají daňové přiznání sami. Co se vrácení záloh na silniční daň týče, s našimi klienty to už řešíme, abychom je celým procesem provedli bez zbytečné zátěže,“ říká Jana Jáčová, šéfka a zakladatelka firmy UOL Účetnictví a upřesňuje, že vozidla nad 12 tun od silniční daně osvobozena nebudou, ale dojde ke snížení daně a přechodu do režimu platby jedenkrát ročně.

Automobil jako náklad a jeho odpisy

„Jestliže se podnikatel rozhodne vložit automobil do podnikání, získá tím poměrně široký okruh možností daňově uznatelných nákladů,“ doplňuje Jáčová a upřesňuje, že lze auto podle daně z příjmu zahrnout do majetku, pokud má hodnotu vyšší než 80 000 Kč. Jeho hodnota se pak postupně uplatňuje do nákladů formou odpisů, přičemž doba odpisování pro daňové účely je 5 let a použít lze rovnoměrné nebo zrychlené odpisy.

U rovnoměrných odpisů činí sazba v prvním roce odpisování 11 % a v dalších letech 22,25 %. „Pokud byste si v tomto roce pořídili automobil v celkové hodnotě 750 000 Kč, při rovnoměrném odpisování byste se dostali na nulu v roce 2026. Za první rok používání automobilu v podnikání byste pak odpisovali 82 500 Kč a v následujících čtyřech letech 166 875 Kč,“ uvádí na příkladu Jáčová.

U zrychlených odpisů se odpis v prvním roce vypočte jako jedna pětina pořizovací ceny. V dalších letech pak jako podíl dvojnásobku daňové zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem pro zrychlené odepisování, který je pro auta 6, a počtem let, po které bylo vozidlo odepisováno. Na stejném příkladu automobilu v hodnotě 750 000 Kč by to znamenalo, že si podnikatel v prvním roce odepíše 150 000 Kč, v druhém roce 240 000 Kč a poté budou odpisy postupně klesat (180 000 Kč, 120 000 Kč, 60 000 Kč v roce 2026).

Co lze ještě uplatnit

Kromě odpisů lze u automobilu zahrnutého v obchodním majetku uplatnit další náklady, například výdaje na pohonné hmoty, opravy, pojištění, pneumatiky a různé doplňky. Při používání do podnikání jsou tyto náklady obecně daňově uznatelné.

Jak to správně spočítat

Pro účetnictví Jáčová doporučuje jako horní hranici pro zařazení do majetku také hodnotu 80 000 Kč. Dobu odpisování je pak ideální stanovit podle skutečného používání auta: v případě autopůjčoven například dva roky, u podnikatelů, kteří jezdí málo, osm let. „Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy zohledníte v daňovém přiznání a pokud vedete daňovou evidenci, nemusíte toto řešit a do výdajů si jen uplatníte daňové odpisy,“ doplňuje Jáčová a upřesňuje, že samotné odpisování je možné až po zaevidování auta v registru motorových vozidel a vydání technického průkazu.

Závěrem je dobré ještě zmínit, že maximální cena auta není nikde stanovena, takže si můžete vybrat podle svých představ. Jen je třeba myslet na to, že byste měli být schopni prokázat, že vám automobil slouží k dosažení příjmu.

TZ