Přeskočit na obsah

Závěrečná zpráva Skupiny odborníků na vysoké úrovni (HLEG) o falešných zprávách a online dezinformacích

fake news

Evropská komise vytvořila Skupinu odborníků na vysoké úrovni (dále jen “HLEG”), která má zabránit šíření falešných zpráv a dezinformací na internetu. Hlavním výsledkem projektu HLEG byla zpráva zaměřená na přezkoumání osvědčených postupů ve světle základních zásad a vhodných reakcí vyplývajících z těchto zásad.

Analýza uvedená ve zprávě vychází ze společného chápání dezinformace jako jevu, který přesahuje výraz “falešné zprávy”. Dezinformace, jak je definována v této zprávě, zahrnuje všechny formy falešných, nepřesných nebo zavádějících informací navržených, prezentovaných a propagovaných tak, aby úmyslně způsobily veřejné škody nebo přinesly zisk. Nevztahuje se na otázky vyplývající z tvorby a šíření nelegálního obsahu online (zejména hanobení, nenávistné projevy, podněcování k násilí), které podléhají regulačním prostředkům podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů, ani jiné formy úmyslného, ​​ale ne zavádějícího zkreslení skutečností jako je satira a parodie.

Multidimenzionální přístup doporučený HLEG je založen na řadě vzájemně propojených a vzájemně se posilujících reakcích. Tyto reakce spočívají na pěti pilířích, jejichž cílem je:

  • zvýšit transparentnost on-line zpravodajství zahrnující přiměřené sdílení údajů o systémech, které umožňují jejich online distribuci;
  • podporovat mediální a informační gramotnost v boji proti dezinformacím a pomoci uživatelům navigovat v prostředí digitálních médií;
  • vyvinout nástroje, které umožní uživatelům a novinářům vypořádat se s dezinformací a podporovat pozitivní zapojení se rychle se vyvíjejícími informačními technologiemi;
  • chránit rozmanitost a udržitelnost evropského zpravodajského mediálního ekosystému;
  • podporovat další výzkum dopadu dezinformací v Evropě, aby zhodnotil opatření přijatých různými aktéry a neustále upravoval nezbytné reakce.

Zpráva ke stažení >ZDE<

Napsat komentář