CENIA začala budovat nový Národní geoportál

CENIA začala budovat nový Národní geoportál

Česká informační agentura životního prostředí zajišťuje publikaci prostorových dat prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE již do roku 2011. Za tu dobu se ve světě informačních technologií změnilo mnohé a současný geoportál je již za hranicí své životnosti, nesplňuje ani moderní a bezpečností standardy prostorových dat roku 2024. CENIA proto v současné době připravuje geoportál nový, zkráceně označovaný jako Geportál 2.0, který si mimo jiné klade za cíl být moderním informačním systémem veřejné správy.

Geoportál vzniká v rámci projektu Geoportál 2 CENIA MŽP:

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), získala dotaci v rámci projektů z 11. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (ČR) na projekt s názvem „Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP“.

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR.

V rámci projektu realizovaného od ledna 2024 do března 2027 dojde k rozvoji služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR a to prostřednictvím pořízení nového centrálního informačního systému „Národní Geoportál“, zajišťujícího jednotnou prezentaci prostorových dat ČR a informací veřejné správy, včetně nástrojů pro jejich popis, vyhledání, validaci a poskytování dle aktuálních standardů v souladu s legislativními požadavky na prostorová data v České republice i Evropské unii.

Název projektu: Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP

Vedoucí projektu: Česká informační agentura životního prostředí

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 3. 2027

Celkový rozpočet projektu: 87 214 444,89 Kč (z toho 57 571 563,29 Kč dotace ze strukturálního fondu EFRR a 29 642 881,60 Kč dotace ze státního rozpočtu)

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...