Konference Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

Mezinárodní konference Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

„Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ si Vás dovoluje pozvat na VIII.ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se bude konat dne 20.9.2018 ve Společenském domě v Luhačovicícch. Záštitu přijali: předseda vlády ČR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr dopravy SR, hejtman Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, hejtman Zlínského kraje, primátor statutárního města Zlín a předsedové Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje. Témata a program konference najdete na EVENT WORLD NETWORK NEWS

číst dále...

Předepsáno již 25,5 milionů eReceptů

eRecept

Od počátku běhu povinného ereceptu bylo prostřednictvím ereceptu předepsáno 25,5 milionů receptů s celkem 30,5 miliony položkami, z toho bylo vydáno již 24 milionů receptů. Elektronicky bylo pacientům doručeno více než 660 tisíc přes SMS a 170 tisíc přes e-mail. Odhadované je, že ročně se v ČR předepíše kolem 70 milionů všech receptů, tedy elektronicky se vydává kolem 90 procent všech receptů. V systému je zaregistrováno celkem 47500 lékařů oprávněných vydat recept. Tato čísla zazněla dnes na schůzi sněmovního podvýboru pro elektronizaci zdravotnictví od SÚKLu, který je správcem a provozovatelem…

číst dále...

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze implementuje personální, mzdový a docházkový systém OKbase

VFN Praha

Systém bude využívat přes pět tisíc zaměstnanců nemocnice pracujících v rámci více než čtyř desítek zdravotnických pracovišť. Smlouva o spolupráci byla podepsána na základě veřejné zakázky na dodávku systému a podporu jeho provozu. Společnost OKsystem bude Všeobecné fakultní nemocnici v Praze poskytovat systém OKbase formou služby s využitím IT infrastruktury VFN včetně cloudových služeb Microsoft Azure. Specialisté OKsystem budou zajišťovat od prvního spuštění systému jeho hladký chod, aktualizaci a přátelskou technickou podporu klíčových uživatelů. „Velice si vážíme toho, že si naše komplexní řešení vybrala jedna z největších nemocnic v České…

číst dále...

EP žádá kvůli boji proti přetáčení přeshraniční výměnu záznamů

SPZ Europa

Evropský parlament si posvítil na manipulaci s tachometry. Už za rok se můžeme dočkat legislativy, která uloží státům zavádět překážky zamezující přetáčení tachometrů u ojetých vozů. Na základě ní mají být státy schopné vytvořit spolehlivé mechanismy sběru údajů o počtu ujetých kilometrů od okamžiku první registrace vozidla a také umožnit jejich mezinárodní výměnu. Stejné právní a technické překážky by měli být uplatňovány také na dovozy ze zemí mimo EU. Platformou na shromažďování a sdílení dat by se měl stát systém EUCARIS. Údaje by měli poskytovat i výrobci ze svých databází…

číst dále...

Legislativa: Vysílání pracovníků do jiných členských států EU

500 EUR

Chvályhodný cíl, pro mnoho firem však neúnosná zátěž. Evropským parlamentem schválené konečné znění legislativy týkající se vysílání pracovníků do jiných členských států EU má za cíl zvýšit ochranu vysílaných pracovníků a zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž pro podniky na vnitřním trhu unie. Podle odborníků na oblast pracovního trhu však nová směrnice přináší i úskalí, kterým budou muset zaměstnavatelé čelit. Půjde nejen o vyšší náklady, ale i o značnou administrativní zátěž. Nová pravidla budou totiž po firmách požadovat, aby svým zaměstnancům v cizině vyplácely odměnu, která bude v sobě zahrnovat všechny složky…

číst dále...

Výběr firemních telefonů u projektových společností ovlivňuje kvalita a kompatibilita

firemní telefony

Projektové společnosti se při výběru firemních mobilních telefonů řídí v největší míře všeobecnou kvalitou zařízení a kompatibilitou se stávajícími systémy. Přístup k firemním mobilním telefonům má především vedení firmy a vedoucí projektů. Obměny telefonů se v nadpoloviční většině případů řídí aktuální potřebou a nikoli pevně daným časovým plánem. Při rozhodování mezi novinkami a dosavadními postupy dávají projektanti přednost inovativním řešením. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain. Klíčovým faktorem při výběru firemních mobilních telefonů je pro projektové společnosti všeobecná…

číst dále...

Prahu 1 díky radnici střeží nové dohledové středisko Městské policie

Dohledové centrum MP Praha

Strážníci v Praze 1 získali nejmodernější techniku do dohledového a zároveň operačního střediska v Opletalově ulici. Městská část Praha 1 nechala celé multifunkční pracoviště kompletně zrekonstruovat a zároveň ho vybavila špičkovým monitorovacím systémem, novými technologiemi a technickým vybavením, za což zaplatila zhruba šest milionů korun. Operační středisko disponuje nejmodernější monitorovací technikou v Praze i dalším vybavením, které městským strážníkům umožní vidět více než dosud. Ze čtyř multifunkčních pracovišť nyní mohou být strážníci napojeni na městský kamerový systém. Dominantou služebny v Opletalově ulici je centrální zobrazovací stěna složená z LCD obrazovek…

číst dále...

V prvním čtvrtletí roku 2018 vyhlásili veřejní investoři zakázky v hodnotě 60,7 miliardy korun

změny zadání veřejné zakázky

Od ledna do března letošního roku bylo vyhlášeno 2 257 veřejných soutěží v hodnotě 60,7 miliardy korun, což oproti srovnatelnému období minulého roku představuje desetinový nárůst počtu i objemu výběrových řízení. Počet ukončených a konkrétním dodavatelům zadaných zakázek se sice v prvním čtvrtletí roku 2018 pohyboval v meziročním srovnání na úrovni záporné stagnace, avšak jejich objem zaznamenal významný poloviční nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci března 2018. V březnu letošního roku vyhlásili veřejní investoři celkem…

číst dále...

Hodnota vypsaných stavebních zakázek byla v prvním čtvrtletí 2018 o čtvrtinu vyšší než v minulém roce

Hodnota vypsaných stavebních zakázek

V období od ledna do března letošního roku bylo vyhlášeno 454 stavebních zakázek v hodnotě 23,6 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový nárůst objemu investic. Počet ukončených a konkrétním dodavatelům zadaných soutěží zaznamenal v prvním čtvrtletí desetinový pokles počtu, avšak z hlediska objemu jde naopak o významný nárůst o 73,1 procenta. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci března 2018. V březnu 2018 bylo veřejnými investory vyhlášeno 182 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné…

číst dále...

Nezákonnost rozhodování při posuzování projektů eGovernmentu v krajích

ombudsman CRR

Veřejná ochránkyně práv upozornila na nezákonnost rozhodování při posuzování projektů eGovernmentu v krajích. A jelikož ministerstvo odmítlo celou věc řešit v souladu se správním právem, upozorňuje na to vládu. Jde o protizákonné svěření pravomoci Centru pro regionální rozvoj. Centrum pro regionální rozvoj (CRR) je organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) mimo jiné za účelem kontroly dotací poskytnutých z evropských fondů. V minulém i současném programovém období vykonávalo kontrolu a rozhodovalo o vrácení dotací a sankcích, pokud se mu na vyúčtování projektů financovaných z EU něco nelíbilo. Takto prověřovalo i…

číst dále...

Ministerstvo ruší elektronickou neschopenku, protože se nestihne

eNeschopenka

Vláda bude projednávat návrh MPSV na zrušení elektronické neschopenky. Ministerstvo předložilo Vládní návrh zákona ke zrušení eNeschopenky, tedy vlastně návrh na zrušení některých ustanovení loňského zákona, který měl od ledna 2019 elektronickou neschopenku zavádět. Podle ministerstva je záměr správný, ale technicky by se projekt elektronické neschopenky nestihl zrealizovat na straně ČSSZ. Zrušením příslušných ustanovení zákona se ale eNeschopenka úplně zruší, přitom ministerstvo deklarovalo snahu o její odložení o dva roky na leden 2021. Zruší se také ustanovení propojující datový fond v informačních systémech České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, což…

číst dále...

Příště prosím lépe, vyzývají politici Prahy 1

Placené stání Praha 1

Změna systému parkovacích zón v Praze nerezonuje jen mezi Pražany, ale i samotnými městskými částmi. Na Praze 1 vyvolala změna parkovacích zón problém s nedostatkem parkovacích míst hlavně pro místní obyvatele. Aktuálně již pro lepší kontrolu neoprávněně parkujících aut využívá vlastní mobilní aplikaci (MPLA, Mobilni PLAtby). Kontrolu správného parkování nově posílí také letáky s upozorněním pro špatně zaparkovaná auta. „Současný systém je magistrátem nastaven především na výběr pokut, ne na ochranu samotných obyvatel Prahy 1, kteří mají problém najít místo na zaparkování. To vidím jako jeden z hlavních problémů. Občana…

číst dále...

Na ISSS se řeší i elektronické zdravotnictví

ISSS

V Hradci Králové probíhá konference ISSS, jedním z hlavních témat je i tolik diskutovaný eHealth. Co si dnes účastníci o elektronickém zdravotnictví poslechnou? Konference Internet ve státní správě a samosprávě se tradičně věnuje nejen celonárodním hlavním tématům egovernmentu, ale i jednotlivým oblastem a sektorům. Jedním z letos ostře sledovaných témat je elektronizace zdravotnictví. V bloku eHealth na konferenci vystoupil v úvodu hejtman Jiří Běhounek a shrnul kde jsme. Připoměl, že s eHealth nezačínáme na zelené louce, ale některé projekty a principy již fungují, na úrovni krajů již poměrně komplexně a…

číst dále...

Seniorů na internetu přibývá

Používání internetu jednotlivci

Obliba internetu v posledních letech roste i mezi starší generací. Mezi seniory nad 65 let se za posledních deset let zvýšil podíl uživatelů internetu ze 4 % na jednu třetinu. V roce 2017 to bylo 660 tisíc seniorů. „I do budoucna lze očekávat, že se počty uživatelů internetu z řad seniorů budou výrazně zvyšovat. Do důchodového věku se dnes totiž dostávají lidé, kteří jsou zvyklí automaticky využívat internetové technologie jak v pracovním, tak v osobním životě. Vloni používaly internet tři čtvrtiny lidí v předdůchodovém věku 55 až 64 let,“ konstatuje Martin…

číst dále...

EK spustila portál WiFi4EU

WiFi4EU

Registrace pro financování bezplatných bezdrátových internetových hotspotů ve veřejných prostorách z prostředků EU v programu WiFi4EU byla oficiálně zahájena. V první výzvě (květen 2018) mohou registrované obce požádat o jednu z 1000 poukázek WiFi4EU první série. Každá bude na 15000 EUR. Program WiFi4EU nabízí obcím poukázky v hodnotě 15000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích. Cílem iniciativy WiFi4EU je poskytnout „do roku 2020 každé evropské vesnici a městu bezplatné bezdrátové připojení k internetu v okolí hlavních center veřejného života“. Obce mohou…

číst dále...

Vláda schválila zákon ke GDPR, ten zamíří do parlamentu

GDPR ČR

Vláda tento týden projednala Návrh zákona o zpracování osobních údajů a ten tak zamíří do Poslanecké sněmovny. Zákon má nahradit dnes platný Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a především implementovat evropský rámec GDPR. Návrh zákona vláda schválila ve znění, kdy odstranila výjimky ke snižování sankcí orgánům veřejné moci za nedodržení GDPR, hlavním důvodem bylo to, že v současném agendovém modelu výkonu veřejné správy působí OVM v rámci agend v jiném režimu, pokud působí mimo činnost v agendě, jsou klasickými právnickými subjekty jako všichni ostatní a tedy ke zmírňování sankcí není důvod.…

číst dále...

Odjinud: Čínský eGovernment v praxi – nedůvěryhodní nebudou moci cestovat

China Mao

Čína si s lidskými právy nikdy moc starosti nedělala. Když se před časem objevily zprávy o zavedení takzvaného “sociálního kreditu” v Číně, nikdo si to nedokázal moc dobře představit. Tento nástroj čínského eGovernmentu ale už funguje a již od května kupříkladu znemožní nedůvěryhodným Číňanům cestovat. V Číně vláda zavádí takzvaný “sociální kredit” obyvatele, což je jakýsi způsob hodnocení a známkování důvěry jednotlivých Číňanů. Sestává z mnoha zdrojů. Mezi ty legálně vládní patří třeba protizákonné jednání, neuposlechnutí soudu, dluhy na daních a sociálním pojištění, nelegální práce, pokuty za různé přestupky, jízda…

číst dále...

Veřejní investoři v lednu vyhlásili projektové zakázky v hodnotě 661 milionů korun

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2017 až 2018

V průběhu prvního měsíce letošního roku bylo vyhlášeno 20 zakázek na projektové práce v hodnotě 661 milionů korun, což z hlediska objemu představuje meziroční skokový nárůst o 1931,3 procenta. Tento vývoj však silně ovlivnila nízká srovnávací základna minulého roku. Aktivita veřejných investorů při ukončování výběrových řízení sice v lednu zaznamenala desetinový pokles počtu zadaných zakázek, avšak z hlediska objemu se jednalo o dvojnásobný nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2018. V lednu letošního roku…

číst dále...

Pozor na zneužívání e-mailových adres při předávání EET účtenek

EET

Zákon o elektronické evidenci tržeb dává za povinnost nejen odeslat tržbu do systému Ministerstva financí, ale také předat účtenku z EET zákazníkovi. Zákon přitom zcela úmyslně nepředepisuje formu, jakou se tak má učinit. Lze tedy účtenku z EET předat zákazníkovi i elektronicky a to buď předáním nějaké adresy a kódu pro vyzvednutí, nebo jako nejjednodušší cestou, zaslat mu účtenku v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu. To dělají nejen e-shopy, které primárně komunikují se zákazníky právě v elektronické podobě, ale naučili se to i provozovatelé kamenných obchodů. Zákazníkovi řeknou, že předají…

číst dále...

Objem vyhlášených veřejných investic na stavební práce zaznamenal v lednu 2018 dvojnásobný nárůst

Meziroční změny veřejné zakázky

V průběhu ledna 2018 bylo vyhlášeno celkem 139 stavebních výběrových řízení v hodnotě 7,9 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst objemu investic o 110,6 procenta. Počet ukončených a zadaných soutěží sice v prvním měsíci zaznamenal více než poloviční pokles počtu, avšak z hlediska objemu jde naopak o pětinový nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2018. V prvním měsíci letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno 139 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné…

číst dále...

Praha 12 ovládla předávání cen Zlatého erbu

Zlatý erb

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst, městských částí a obcí, jehož finále se vždy uskuteční v rámci konference ISSS v Hradci Králové. V tomto roce vstupuje tato prestižní soutěž do svého už 20. ročníku. Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové se v její rezidenci na Mariánském náměstí konalo předávání cen Zlatého erbu. Měststká část Praha 12 pod vedením bývalého radního Roberta Králíčka, který se zasloužil o rozvoj IT na radnici Prahy 12, převzala 3 ceny. Celkově bylo podáno 27 projektů ve 4 kategoriích včetně celostátně…

číst dále...

Závěrečná zpráva Skupiny odborníků na vysoké úrovni (HLEG) o falešných zprávách a online dezinformacích

fake news

Evropská komise vytvořila Skupinu odborníků na vysoké úrovni (dále jen “HLEG”), která má zabránit šíření falešných zpráv a dezinformací na internetu. Hlavním výsledkem projektu HLEG byla zpráva zaměřená na přezkoumání osvědčených postupů ve světle základních zásad a vhodných reakcí vyplývajících z těchto zásad. Analýza uvedená ve zprávě vychází ze společného chápání dezinformace jako jevu, který přesahuje výraz “falešné zprávy”. Dezinformace, jak je definována v této zprávě, zahrnuje všechny formy falešných, nepřesných nebo zavádějících informací navržených, prezentovaných a propagovaných tak, aby úmyslně způsobily veřejné škody nebo přinesly zisk. Nevztahuje se na…

číst dále...

Zákon k nařízení GDPR se do května nestihne schválit

GDPR

Adaptační zákon k evropskému nařízení GDPR o ochraně soukromí nebude schválen do května, kdy nařízení začne platit. Důvodem je to, že teprve 21. března se jím bude zabývat vláda. V TV Prima to sdělil ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO). „Podle mě to reálně není možné,“ sdělil. Vláda se – dle jeho slov – bude snažit o zkrácení potřebných lhůt. Poukázal také na to, že adaptační zákon má jen šest států EU a Česko tak – podle něj – nebude jedinou zpozdilou zemí. Nařízení GDPR má vstoupit v…

číst dále...

ISSS 2018

ISSS

Ve dnech 9.–10. dubna 2018 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Na této akci se posledních letech pravidelně registruje více než 2300 hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Dvoudenní program je doplněn visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Mezi aktivními účastníky se vedle stovek zástupců veřejné správy, odborníků i zástupců dodavatelů technologií a služeb…

číst dále...

Analýza: V lednu 2018 vyhlásili veřejní investoři o třetinu více zakázek než v minulém roce

veřejné zakázky

V prvním měsíci letošního roku bylo vypsáno 653 výběrových řízení v hodnotě 17,4 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku přitom jde o třetinový, respektive dvoupětinový nárůst. Ačkoli bylo v průběhu ledna konkrétním dodavatelům zadáno méně zakázek než v minulém roce, jejich celková hodnota byla naopak o dvě pětiny vyšší. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2018. V lednu roku 2018 vyhlásili veřejní investoři celkem 653 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 17,4 miliardy korun. To…

číst dále...

Komentář: EU chce zatočit s daňovými superúlevami

egovernment taxes EU

Evropská unie chystá nařízení, které by znemožnilo daňové superúlevy pro obří firmy od vlád členských států. Argumenty obou stran jsou pádné a vyrovnané, přesto se jedná o prioritu Evropské komise. Proč takový rozruch a na čí straně je pravda? Evropská komise chce, aby přestaly daňové spekulace obřích firem, které moc neplatí daně. Takových případů se v posledních letech objevilo několik. Především technologické a IT firmy, jako je Apple, Amazon, Facebook, Google a několik dalších se vyhýbá placení daní poněkud podivnými dohodami s vládami některých členských států. Pak – i když…

číst dále...

Prohlášení ministra vnitra k situaci na České poště

Česká pošta

Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo zprávu k odvolání generálního ředitele České pošty Ing. Martina Elknána, který byl ve funkci od června 2014. Ministr se s Elkánem sešel ve čtvrtek a dohodli se na ukončení jeho působení ve funkci generálního ředitele České pošty ke konci měsíce února. Mluvčí pošty dohodu potvrdil. Ve zprávě ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar uvedl: “Úkolem ministra vnitra je zajistit, aby všechny složky resortu fungovaly co nejlépe. Mezi tyto složky patří i státní podnik Česká pošta. Poté, co jsem se podrobně seznámil s chodem podniku a…

číst dále...

Ministerstvo vnitra ČR organizuje veřejnou konzultaci na téma způsobu komunikace kvalifikovaného správce s národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a k problematice akreditace dle zákona o elektronické identifikaci

MVCR

Ministerstvo vnitra ČR organizuje veřejnou konzultaci na téma způsobu komunikace kvalifikovaného správce (IdP) s národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a k problematice akreditace dle zákona o elektronické identifikaci, která se uskuteční dne 7. března 2018 od 9:30 hod. v zasedací místnosti č. 1.70 na adrese Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4. Účelem veřejné konzultace je seznámit účastníky s fungováním v roli kvalifikovaného správce (IdP) v rámci NIA a představit proces akreditace IdP dle zákona o elektronické identifikaci. Dále budou publikovány informace o připravovaném dokumentu, sloužícímu pro účely…

číst dále...

Bude se rozhodovat o ústavnosti shromažďování telekomunikačních údajů

ustavni soud

Vláda minulý týden rozhodla, že bude u Ústavního soudu obhajovat právní úpravu ke shromažďování telekomunikačních údajů o komunikaci lidí. Už tak dost kontroverzní situaci trochu zesložiťuje to, že MPO za tuto úpravu dostalo anticenu Velkého bratra. Právní úprava v ČR ukládá telekomunikačním i mobilním operátorům ukládat údaje o telekomunikačním provozu všech zákazníků. Uchovávají se údaje o tom, kdy a kam jste volali a jak dlouho, s kým konkrétně jste komunikovali e-mailem, nebo třeba z jakého zařízení a místa jste se kdy kam připojovali. Obsah komunikace se neuchovává. Nutno poznamenat, že…

číst dále...

Největšími českými slídily za rok 2017 jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, poslanec Jiří Běhounek, Equa bank a Úřad vlády

oko

Výsledky třináctého ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards) – anticen pro největší slídily byly dnes vyhlášeny v Praze. Osmičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů vybírala vítěze z čtyřiceti nominací zaslaných širokou veřejností. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali Ministerstvo průmyslu a obchodu, poslanec Jiří Běhounek, Equa bank a Úřad vlády. Jediná pozitivní cena Edwarda Snowdena pak putovala neziskové organizaci Open Whisper Systems. Soutěž, která má své kořeny ve Velké Británii, pořádá nevládní organizace Iuridicum Remedium již od roku 2005. Cenu pro…

číst dále...