Komentář: Zaklínadlo azyl

Počty žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých měsících roku 2017 eGovernment

Azylanti, migranti, utečenci, uprchlíci… Všichni už jsme to určitě slyšeli. Valí se na nás deseti- někdy i statisíce uprchlíků. Blíží se volby a čekám, že to zase někdo vytáhne. Chtěl jsem vědět, jak je to doopravdy, a začal hledat důvěryhodnou statistiku. Kdo jiný by měl vědět o migraci více než Ministerstvo vnitra ČR, odtud tedy data (včetně použitých grafů). Podíval jsem se na data z období 2007-2017 a byl jsem zaskočen, jak moc se reálná čísla odchylují od výkřiků populistů… Celkový počet udělených azylů byl v letech 2007 až 2017…

číst dále...

Úspory z centrálních nákupů SW licencí: 3 miliardy Kč

Úspory z centrálních nákupů softwarových licencí eGovernment

Úspory z centrálních nákupů softwarových licencí, které realizuje Ministerstvo vnitra, překonaly 3 mld. korun. Centrální nákupy licencí na nejpoužívanější licence softwarových produktů, které pro velkou část státní správy realizuje Ministerstvo vnitra, přináší reálné úspory. Ty aktuálně přesáhly 3 miliardy Kč. Centrální nákupy softwarových licencí realizuje Ministerstvo vnitra od roku 2014. „Naprostá většina nadnárodních ICT firem neprodává své produkty přímo, ale prostřednictvím lokálně působících distributorů, kteří zároveň poskytují i uživatelskou podporu. Jedná se o zboží s vysokou přidanou hodnotou a při takto velkém objemu v rámci veřejné soutěže mohou distributoři nabídnout…

číst dále...

Portál občana

Portál občana eGovernment

Ke stávajícím 37 online službám státu dostupných přes Portál občana přibývají postupně další. Spolupráce s finanční správou, která zjednoduší podání elektronického daňového přiznání, se testuje už nyní, v průběhu září dojde k propojení s centrálním registrem řidičů. Dále se plánuje připojení části informačního systému katastru nemovitostí. Nabídka služeb státu, které jsou dostupné online prostřednictvím Portálu občana, se bude dále rozšiřovat. Od září se připojí Ministerstvo dopravy s registrem řidičů, následovat bude i registr vozidel. „Spolupráce s Ministerstvem dopravy a propojení s Centrálním registrem řidičů umožní přes Portál občana nahlížet na…

číst dále...

eObčanka

eObčanka eGovernment

Elektronický občanský průkaz – eObčanka, díky níž je možné se přihlásit k online službám na Portálu občana, zajišťuje prokázání totožnosti na nejvyšší možné úrovni i na dálku. Od 1. července, kdy se začaly eObčanky vydávat, eviduje Ministerstvo vnitra k dnešnímu dni již přes 230 000 žádostí o nový průkaz, vydáno jich bylo více než 150 000. Zájemci o online komunikaci se státem, kteří mají aktivovaný čip, představují třetinu dospělých držitelů nových eObčanek.

číst dále...

Otevřená data

Otevřená data eGovernment

Cílem sekce Otevřená data je nabídnout možnost právnickým i fyzickým osobám získávat informace o státní správě z jediného zdroje a v důsledku tak zvýšit tlak na zefektivnění a zlevnění výkonu veřejné správy v ČR. Sekce Otevřená data nabízí orgánům veřejné moci možnost zveřejňovat nejrůznější nestrukturované dokumenty v takové podobě, v jaké jim to ukládá platná legislativa. Rejstříky navíc umožňují zveřejňovat skutečná „data“, tedy strojově zpracovatelné informace. Žádosti o zveřejnění dat jsou zasílány datovou zprávou, která obsahuje strukturovaná XML data odpovídající XSD definici příslušného rejstříku. Žádosti jsou zasílány do datové schránky…

číst dále...

Komentář: Ústavní soud má aplikaci k elektronickému nahlížení do spisů, ale…

NaSpis eGovernment

Ústavní soud spustil nedávno jako jeden ze svých projektů digitalizace aplikaci NASPIS, která umožňuje právníkům elektronické nahlížení do spisů Ústavního soudu a elektronickou práci s jeho dokumenty. Psal o tom i na svém webu a dostalo se to i do pár odborných médií. Účel aplikace je celkem jednoduchý, právním zástupcům umožnit vzdálené elektronické nahlížení do soudních spisů u jejich kauz vedených u Ústavního soudu. Přijde vám to jako příklad dobré praxe? Na první pohled ano, ale… Původně velice chvalitebná aktivita se trochu zvrhla: Pokud se totiž chcete dozvědět víc o…

číst dále...

Digitální technická mapa ČR urychlí rozvoj rychlého internetu

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal se stal jedním z prvních signatářů Memoranda o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky. Spolu s vládním zmocněncem pro digitalizaci, prezidentem ICT Unie a předsedou Asociace podnikatelů v geomatice podepsal Memorandum v rámci odborné konference eGovernment 20:10, která proběhla 4. – 5. Září v Mikulově. “Absence jednoduše dostupného a spolehlivého zdroje informací o technické infrastruktuře v České republice je jednou z překážek, které brání urychlení stavebních a správních řízení souvisejících i s rozvojem pokrytí…

číst dále...

Veřejné zakázky se soutěží stále na nejnižší cenu, jejich kvalita tím trpí

Veřejné zakázky se soutěží stále na nejnižší cenu

Nejnižší cena stále zůstává rozhodujícím kritériem při zadávání veřejných zakázek, v praxi to často znamená jejich realizaci v nižší kvalitě, než byla požadována. Výstavbu v krajích nejvíce komplikují složité procesy úřadů, občanská sdružení a problémy s výkupem pozemků. Vyplývá to ze Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Elanor. Při zadávání veřejných zakázek aktuálně rozhoduje stále v největší míře (45 procent) pouze cena, 42 procent zástupců veřejné správy pak uvedlo, že i kvalita provedení je při výběru dodavatele důležitá, avšak nesmí přitom dojít k…

číst dále...

Je reálné zavést eGovernment do 7 let

egovernment do 7 let

Pokud stát konsoliduje IT systémy, které se používají ve veřejné správě a sníží jejich počet, vypořádá-li se s nevypověditelnými smlouvami, které byly v minulosti uzavřeny s poskytovateli IT služeb a pokud zjednoduší legislativu a strukturu procesů, pak je reálné zavést eGovernment do 7 let. Vyplývá to ze Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Elanor. Pro povinnou digitalizaci administrativních procesů na úřadech se vyslovily tři čtvrtiny (68 procent) představitelů veřejné správy, jedna čtvrtina z nich (26 procent) pak uvedla, že tato povinnost by měla…

číst dále...

Ve veřejné správě pracuje nadbytek zaměstnanců, odborníci však chybějí

nedostatek odborníků

Přestože ve veřejném sektoru pracuje aktuálně nadbytek zaměstnanců a většina úřadů plánuje stavy svých pracovníků snížit, potýká se veřejná správa s akutním nedostatkem odborníků. Negativní dopady se projevují zejména v oblasti veřejných zakázek a eGovernmentu. Vyplývá to ze Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Elanor. „Při snižování počtu míst, případně počtu zaměstnanců, bude nutné se zaměřit zejména na zrušení dlouhodobě neobsazených míst, a také znovu přezkoumat výkonnost a nezbytnou kapacitu zaměstnanců v jednotlivých odborných útvarech. V některých odborných profesích se dlouhodobě setkáváme s…

číst dále...