Přeskočit na obsah

Žádné události

Nové sněmovní tisky:

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru… [...]

Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2022 [...]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů [...]

Usnesení výboru pro obranu č. 108 ze dne 14. března 2023 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud… [...]

Usnesení hospodářského výboru č. 137 ze dne 16. března 2023 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve… [...]