Workshop: Open source při vývoji softwaru

opensource workshop

Zveme Vás na předvánoční workshop s Rowan Legal. Workshop se koná 12. prosince 2019, Na Pankráci 1683/127 v budově GEMINI A 3.p. Použití open source nástrojů a komponent při vývoji komerčního softwaru je dnes standardem a jejich neopatrné použití může vytvářet právní riziko. V první části workshopu Vám představíme open source licence, se kterými se lze nejčastěji setkat, jako jsou GPL, LGPL, MIT či BSD, a rozdělíme je do kategorií podle rizik, která přináší. Ve druhé části workshopu se pak budeme věnovat praktickým doporučením, jak open source ve vývoji bezpečně…

číst dále...

Deset principů používání údajů o občanech

využívání občanských dat

Městská síť EUROCITIES spustila nového průvodce, který stanovuje klíčové principy odpovědného využívání občanských dat. Tento průvodce zahrnuje také reálné příklady z několika evropských měst (Bordeaux, Barcelona, Debrecen, Edinburgh, Eindhoven, Florencie, Gent, Helsinky, Manchester, Rijeka a Zaragoza), které na pokynech spolupracovaly. Data o občanech jsou definována jako „Osobní i neosobní údaje o občanech, které jsou přímo nebo nepřímo generované v digitální veřejné sféře, využívají digitální technologie a jsou shromažďovány prostřednictvím různých infrastruktur (Internet věcí, telekomunikační sítě, platební systémy, kamery, sociální sítě apod.).“ Data o občanech jsou diskutována z hlediska se sledování,…

číst dále...

Deset digitálních priorit EU

EU egovernment

Kybernetická bezpečnost, digitální vzdělávání, vysokorychlostní internetová infrastruktura, ale také lepší srozumitelnost unijní legislativy patří mezi oblasti zájmu části odborné veřejnosti prosazovat v EU. Představujeme vám závěry analýzy Úřadu vlády, která vznikla na základě rozhovorů a dotazníkového šetření mezi firmami, podnikatelskými svazy, odbory a zástupci samospráv. Analýza digitálních priorit z pohledu části českých podniků, svazů a samospráv poskytuje vládě cenný příspěvek do diskuse o pozicích ČR, které v rámci vyjednávání v EU zastává. V současné době, kdy se formuje nastupující Evropská komise a její nové politické směřování, bude navíc tento vhled…

číst dále...

Rozvoj eGovernmentu se posouvá jen pomalu

e-government NKU

Nejvyšší kontrolní úřad vydává souhrnnou zprávu o digitalizaci veřejné správy v České republice. Shrnuje v ní výsledky svých kontrol, srovnávacího šetření u subjektů veřejné správy a nechybí ani mezinárodní srovnání. Tato zpráva tedy přináší komplexní pohled na investice státu do budování českého eGovernmentu. NKÚ upozorňuje, že ačkoliv v uplynulých sedmi letech pokračovaly masivní investice státu do ICT infrastruktury, dlouho očekávaná revoluce v online komunikaci občanů se státem zatím nenastala. Nedaří se dosáhnout ani průměru EU. V České republice existuje 4658 agendových informačních systémů, které poskytují služby občanům. Na rozvoj ICT…

číst dále...

Vláda nemíní zavést úhradu lékařům za vystavení e-neschopenky

e-neschopenky

Vláda neplánuje zavést úhradu pro lékaře za vystavení e-neschopenky. Po zasedání kabinetu to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Elektronická varianta má proces zjednodušovat, úhrada proto nedává smysl. Podobný názor vyslovil před dvěma týdny i premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že se na věci shodl s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Úhradu za vydání e-neschopenky podpořil v říjnu poslanecký výbor pro zdravotnictví. Ministerstva práce i zdravotnictví ale úkon platit odmítají, podle obou ministrů je to povinnost toho druhého. Elektronické neschopenky se budou používat od…

číst dále...

80 % podnikatelů je připraveno na digitální komunikaci se státní správou

notebook government

Většina firem a živnostníků (80 %) se domnívá, že je připravena na digitální komunikaci se státní správou, naopak o připravenosti státní správy na tento způsob komunikace je přesvědčeno jen 28 % z nich. Pod pojmem digitální firma si pak představí výpočetní techniku a IT obecně (29 %), na druhém místě pak digitalizaci dokumentů (28 %). Celá pětina neodpověděla, což zřejmě souvisí s tím, jak široce je vnímán pojem digitalizace a co přesně to pro firmu znamená. Jako nejčastější moderní technologii, kterou využívají, uvedli podnikatelé internet věcí (41 %) – spíše…

číst dále...

Metropole hostí konferenci Eurocities 2019

EUROCITIES 2019 Prague - conference

Praha ve dnech 20. až 22. listopadu 2019 hostí výroční konferenci organizace Eurocities pod názvem Města na křižovatce. O strategii transformace obnovy metropolí přijelo do Prahy diskutovat na 400 účastníků, včetně primátorů či náměstků členských měst Eurocities, a dalších hostů. Hlavními otázkami, kterými se účastníci pražské konference zabývají, je navrácení běžného života do historických center moderních evropských měst a nalezení nového využití staré městské industriální zástavby, která již neslouží svému původnímu účelu. Organizace Eurocities je zaměřena na prosazování politiky Evropské unie v řízení a rozvoji měst, na rea­lizaci společných mezinárodních projektů…

číst dále...

Datovku má přes 150 tisíc fyzických osob

datová schránka

Počet aktivních uživatelů datových schránek stabilně roste. Na konci třetího čtvrtletí letošního roku poprvé překročil hranici 150 tisíc uživatelů. Dalších 518 tisíc datových schránek používají právnické osoby. Zatímco firemní sféra si podle zákona datovou schránku zřídit musí, občané tuto povinnost nemají. Proto počet aktivních uživatelů stoupá jen pozvolně. Prvních 100 tisíc uživatelů měly datové schránky až na konci roku 2017. V minulém roce se jejich počet zvýšil o necelých 24 tisíc lidí. Letos se už přidalo přes 26 tisíc lidí. Jak „úřadovat“ bezpečně a bez nervů díky datové schránce: Se…

číst dále...

Aplikace CityVizor bude nově dostupná i pro městské části

cityvizor

Hlavní město Praha spustilo na začátku letošního října aplikaci CityVizor, ve které jsou na jednom místě k nalezení informace o tom, jak Praha hospodaří, jaké má výdaje nebo jaké jsou příjmy města. Její výhoda spočívá také v přímém propojení s registrem smluv a úředními deskami. Nyní budou mít možnost využívat aplikaci CityVizor i všechny pražské městské části. Aplikace CityVizor zobrazuje hospodaření města tak, aby bylo pro občany přehledné a dalo se v něm snadno zorientovat. Zpracovává primárně data z účetního systému Ginis od společnosti Gordic. „Rozpočtová struktura města bývá často…

číst dále...

Městské společnosti se hlásí k transparentnosti a dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím

Praha info

Z iniciativy radního Adama Zábranského vyzvala Rada hl. m. Prahy městské společnosti, aby byly vstřícnější u poskytování informací veřejnosti. Hned několik organizací zřizovaných městem díky této aktivitě změnilo svůj přístup, jejich hospodaření tak bude transparentnější než dříve. Praha bude navíc detailní informace od společností dostávat průběžně. „Jsem rád, že se nám daří naplňovat koaliční závazek a zvyšovat transparentnost městských společností. Dále v souladu s půlročním plánem připravuji zásady transparentnosti městských společností, aby bylo město lépe informováno o jejich aktivitách a mohlo je lépe spravovat,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m.…

číst dále...