Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Ačkoliv nebyla

Číst dále »

Žádné události

Nové sněmovní tisky:

Usnesení rozpočtového výboru č. 14 ze dne 1. prosince 2021 ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021 [...]

Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 7 ze dne 1. prosince 2021 ke zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října… [...]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony [...]

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 7 ze dne 1. prosince 2021 k vládnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě [...]

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 6 ze dne 1. prosince 2021 k vládnímu návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 [...]