Přeskočit na obsah

Žádné události

Nové sněmovní tisky:

Usnesení Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [...]

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem [...]

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na… [...]

Informace o schválení pobytu Ozbrojených sil Slovenské republiky na území České republiky v souladu s účastí na záchranných pracích při živelních pohromách vládou České republiky [...]

Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony [...]