Ministerstvo chce zjednodušit výslechy konané přes videokonference

soud videokonference

Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit pravidla pro výslechy konané formou videokonferencí. Současnou právní úpravu označilo vzhledem k technickému pokroku za zbytečně přísnou. Hodlá proto umožnit ověření totožnosti vyslýchaného i na dálku. Úřad si od novinky slibuje častější využití videokonferencí i v situacích, kdy to je nyní problematické, a také snížení nákladů trestního řízení. Příslušná novela trestního řádu už prošla připomínkovým řízením.

Obviněného, ale i svědka nebo znalce lze pomocí videokonference vyslýchat od roku 2012. Trestní řád však stanoví, že totožnost vyslýchaného člověka u něj musí osobně ověřit někdo ze zaměstnanců soudu, státního zastupitelství, policie či věznice. Tento zaměstnanec pak musí po celou dobu výslechu zůstat u vyslýchaného.

Ministerstvo nyní připustilo, že díky vývoji informačních a komunikačních technologií lze přesvědčivě ověřit totožnost vyslýchaného i na dálku. „Navrhovaná právní úprava také reaguje na poznatky vyvstalé z praxe, zejména z doby pandemie onemocnění covid-19, kdy se dnešní proces provádění videokonferenčního výslechu ukázal jako zbytečně formalizovaný,“ konstatoval úřad v důvodové zprávě.

„V zásadě se navrhuje uznat možnost prokázání totožnosti vyslýchané osoby vzdáleným náhledem na jí předložený průkaz totožnosti, tedy úkon obsahově shodný s úkonem prováděným v živém kontaktu,“ vysvětlilo ministerstvo. Předložené osobní údaje lze případně ověřit v centrální evidenci obyvatel. Výhledově úřad uvažuje o možnosti elektronického načtení předloženého průkazu totožnosti.

Ministerstvo doplnilo, že vzhledem k nepřítomnosti pověřeného úředníka u vyslýchaného bude potřeba nastavit kameru snímající výslechovou místnost tak, aby bylo ze záběru patrné, že na místě není nikdo další, kdo by výpověď ovlivňoval.

TZ/ČTK

Obrázek: pixabay

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...