Prezident podepsal sjednocení pravidel pro veřejné dražby od roku 2025

dražba zákon

Pravidla pro konání veřejných dražeb s ohledem na jejich převažující elektronickou formu se od roku 2025 sjednotí. V souvislosti s tím bude vytvořena Centrální evidence veřejných dražeb, což má podle vlády zjednodušit proces povinného zveřejnění dražebních dokumentů. Změny přinese zákon, který podepsal prezident, stejně jako související novely dalších norem.

Zákon zvyšuje na 300 000 korun vyvolávací cenu pro veřejnou dražbu movitých věcí ve zjednodušeném režimu. Důvodem je podle předkladatelů nárůst cen věcí, například ojetých automobilů, které jsou obvykle draženy na takzvaných aukčních portálech.

Norma má podle vlády odstranit nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednotit pravidla pro konání dražeb. Úprava je v zásadě totožná s předlohou předchozího kabinetu z roku 2020, kterou Sněmovna v předvolebním složení nestihla schválit.

Navazující novely včetně změny živnostenského zákona počítají s tím, že se veřejné dražby na návrh vlastníka přesunou z dosavadního režimu koncese do mírnějšího režimu vázané živnosti pod názvem Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených. Nucené dražby i nadále zůstanou v nejpřísnějším režimu koncese. Kromě toho bude zrušena současná živnost provádění dobrovolných dražeb u movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, která vzhledem k zmíněnému uvolnění pravidel pozbude praktického smyslu.

Proti novému dražebnímu zákonu opakovaně protestovala Komora dražebníků ČR, které vadí plánovaný vznik Centrální evidence veřejných dražeb. Náklady na vytvoření systému mají být 8,1 milionu korun. Roční náklady na provoz ministerstvo pro místní rozvoj odhaduje na 500 000 korun. Celkové přínosy soukromému sektoru představují 28 milionů korun ročně.

Komora dražebníků vznik centrální evidence zpochybňovala s poukazem na to, že obdobný systém od roku 2000 provozuje Česká pošta. Stávající systém ale podle ministerstva už neodpovídá současným standardům. Nový systém by měl celý proces zautomatizovat a seznam dražebníků propojit se základními centrálními registry. Komoře také vadí možnost ukládat dražebním úředníkům v případě jejich provinění až milionové pokuty, což údajně může vést k vytvoření korupčního prostředí.

TZ