Přeskočit na obsah

Brno: Data od mobilních operátorů pro lepší územní plánování

Brno

Prohloubit využívání anonymizovaných dat mobilních operátorů o pohybu osob jako podklad pro územní plánování, dopravní modelování a analýzy chce město Brno společně s Kanceláří architekta města Brna. Data proto nakoupí společně v rámci jedné veřejné zakázky.

Od společného postupu si obě pracoviště slibují lepší vzájemnou koordinaci při specifikaci požadovaných dat a hospodárnější využití veřejných prostředků.

„Magistrát má již mnoho zkušeností se zpracováním dat mobilních operátorů, dělá si nad nimi vlastní analýzy a výpočty. Nicméně v takovém rozsahu, který je plánován, zejména pro územní plánování a modelování dopravy, ještě data získána a zpracovávána nebyla. Je třeba zdůraznit, že data budou anonymizovaná, proto není žádný důvod k obavě z možnosti zneužití údajů o poloze obyvatel,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Data mobilního operátora slouží např. při analýzách dojížďky nebo zjišťování skutečného stavu přítomných obyvatel v území. V minulosti např. posloužila k odůvodnění žádosti na Ministerstvo dopravy na projekt prodloužení tramvajové trati do kampusu v Bohunicích.

Z dat bylo také vytvořeno několik aplikací a nástrojů pro veřejnost. Ty jsou spolu s veškerými daty od mobilních operátorů, které město získalo, také ve zdrojových formátech uloženy na data.brno.cz pro případné další využití.

Napsat komentář