Přeskočit na obsah

Komentář: Bezpečnost dětí v kyberprostoru je záležitostí nás všech

kyberbezpečnost government

Jako pro poslance je jednou z mých hlavních priorit v poslanecké sněmovně otázka bezpečnosti a to zejména v kyberprostoru. Mým cílem je, abychom měli takové zákony, které ochrání stát a zajistí bezpečnost jeho občanům. V době koronavirové na nás tvrdě dostihla skutečnost, jak málo jsme jako občané připraveni čelit různým útokům v kyberbezpečnosti. Smutným dokladem je distanční vzdělávání a online výuka na školách. Kolísající kvalita online vzdělání, která se liší školu od školy i učitel od učitele, nedostatek vybavení, permanentní přítomnost dětí v domácnosti či čas, který musí rodiče malých dětí věnovat dohledu nad jejich výukou.

Ochránit děti před zraněním fyzickým je alfa omega, kterou se svými dětmi řešíme neustále. Absolutně ale nejsme připraveni stejnou péči o jejich bezpečnost věnovat v kyberprostoru. A právě online vzdělávání, v jehož rámci děti stráví hodiny a hodiny času denně na internetu a videohovorech v současné podobě přináší značná rizika. A o jaká rizika jde?

Stejně jako byste pravděpodobně nechtěli, aby naše děti vodili denně desítky cizích lidí k vám domů, nechcete stejně tak aby nechávali podobný přístup do jejich soukromí volně k dispozici v online prostoru. Vzhledem k neexistenci jakéhokoli zabezpečení, metodiky i jen obecných pravidel, které by žáci měli dodržovat, jsou ohrožena nejen jejich data, ale také jejich soukromí. Nejenom, že potenciální hacker se může i bez vědomí vás či dítěte připojit na webkameru a získat permanentní výhled přímo do vašeho domova. Může také například získat přístup ke všem souborům, heslům a datům vašeho dítěte a pokud používáte stejný počítač či stejnou wifi síť, pak také vašich.

Robert Králíček
Robert Králíček

Stejně tak může dojít k poškození vašeho vybavení. Zejména při používání neautorizovaných aplikací, přijímání neznámých souborů či nedostatečném zabezpečení důkladnými hesly může dojít k přenosu spywaru, ransomwaru či malwaru do počítačů ve vaší domácnosti a vy tak kromě dat můžete dojít i k přímé finanční újmě v důsledku odstraňování škod či například ukradených platebních údajů. A nakonec je kromě vašeho soukromí, peněz i pocitu bezpečí ohrožena i samotná výuka. Jak uvádí například předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, učitelé i studenti se od začátku distanční výuky potýkají s rozsáhlým nabouráváním průběhu výuky anonymními uživateli, kteří se snaží výuku narušovat, obtěžováním učitelů i kyberšikanou. Zejména starší ročníky učitelů jsou proti tomuto typu zneužívání online prostředí prakticky bezmocní.

Na tento problém se snažím jako poslanec nejen upozorňovat, ale také nacházet a nabízet řešení. Ve spolupráci s institucemi napříč veřejným i soukromým sektorem, doporučujeme vzdělávací programy, které žákům, ale i učitelům poskytnou základní gramotnost ohledně rizik, která v online prostředí a i v rámci distančního vzdělávání hrozí. Zároveň školám a ukazujeme vzorová řešení jak technicky zabezpečit online výuku tak, aby probíhala v klidu a bezpečně. A konečně jsme v kontaktu i se státní správou ohledně toho, jak zabezpečit výuku takříkajíc shora – pomocí změny legislativy i odborné metodiky. Vzdělání se do online prostoru totiž bude přesunovat i nadále, s pandemií či bez pandemie a problém kyberbezpečnosti tak nezmizí. A pokud chceme, aby náš vzdělávací systém úspěšně fungoval i v této moderní době a nových podmínkách, musíme se rychle přizpůsobit.

Robert Králíček

Poslanec a předseda Stále komise pro hybridní hrozby Parlamentu České republiky

Obrázek: Freepik

Foto: www.czdefence.cz

Napsat komentář