Přeskočit na obsah

Městská firma Operátor ICT připravila nový Smart Prague Index

Smart Prague Index

Již třetí vydání Smart Prague Indexu připravila pražská městská společnost OICT. Tento dokument monitoruje, jak se v uplynulém roce dařilo naplňovat strategii hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities.

Česká metropole se v oblasti zavádění inovativních a inteligentních řešení řídí koncepcí Smart Prague do roku 2030, která byla schválena v roce 2017. Jejich implementace do chodu města přináší zlepšení a vytváří tak technologickou budoucnost pro lepší život v Praze. K monitorování plnění těchto dlouhodobých cílů slouží rozsáhlá metodika, která měří konkrétní ukazatele, každý rok stejné.

„Smart Prague Index takto poskytuje přesnou analýzu a ukázku toho, jak se Praze daří transformovat se pomocí prvků Smart City k chytřejší a udržitelnější podobě. Právě hlubší znalost stavu, potřeb a chování města je klíčem k lepšímu plánování. Věřím, že letošní ročenka Smart Prague Index poslouží nejen představitelům naší metropole k efektivnějšímu rozhodování, ale i odborné veřejnosti k rozšíření obzorů o fungování Prahy v oblasti Smart City,“ uvedl k publikovanému Smart Prague Index generální ředitel OICT Michal Fišer.

Podle místopředsedy představenstva OICT a ředitele Úseku projektového řízení a fondů Mateje Šandora lze pomocí této přesné a Praze na míru zpracované metody sledovat vývoj projektů v čase, a to ve všech šesti oblastech, pro které je koncepce Smart Prague do roku 2030 určena. Oblastmi, kde má zavádění moderních technologií nejvyšší potenciál pozitivních dopadů na každodenní život Pražanů, jsou: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turismus, Lidé a městské prostředí a také Datová oblast.

V letošním vydání Smart Prague Index se čtenáři dozví, že například počet rychlonabíjecích stanic v ulicích hlavního města se zvýšil oproti loňskému roku o více než 160 %. Nebo že v Praze je více sdílených vozidel (919) než je celkový počet tramvajových vozů (830).

Městská společnost OICT data sbírá, analyzuje a nabízí je veřejnosti jako open source prostřednictvím datové platformy hlavního města Prahy Golemio. Praha jde takto ve sdílení dat příkladem nejen městům v České republice a zahraničí, ale také dalším správním subjektům.

Třetí ročník Smart Prague Index je volně dostupný na www.smartprague.eu.

Napsat komentář