Přeskočit na obsah

Praha chce omezit privatizace bytů ve správě městských částí

Praha byty privatizace

Hlavní město připravilo změnu Statutu hl. m. Prahy, která reaguje na přijatou Strategii rozvoje bydlení. Jedná se o dokument, který loni v dubnu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a deklarovalo v něm zájem zamezit další privatizaci obecního bytového fondu. Změna Statutu je nyní v připomínkovém řízení, ve kterém se budou vyjadřovat městské části.

Připravená změna Statutu spočívá v tom, že příjmy z prodeje bytů ve správě městských částí by putovaly do Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy (FRDB), kde by byly rezervovány na investiční projekty dané městské části v bytové oblasti s cílem nesnižovat počet obecních bytů. Na celoměstské úrovni tento systém funguje od minulého volebního období, kdy příjmy z privatizace městských bytů nesvěřených městským částem začaly plynout právě do nově vzniklého FRDB.

Mezi lety 2019 a 2021 městské části prodaly celkem zhruba 1 500 bytů. Některé městské části je prodávají v aukcích za nejvyšší cenu, jiné privatizují byty nájemníkům s velkými slevami oproti tržní ceně.

TZ

Napsat komentář