Přeskočit na obsah

Praha zpřístupnila nové datové sady z oblasti bytového fondu

open data Žádosti o pronájem bytů HMP

Na portálu pro otevřená data hl. m. Prahy publikovala městská akciová společnost Operátor ICT dvě nové datové sady. Týkají se jednak aktuálních soudních sporů ohledně bytového fondu hlavního města a také žádostí o pronájem městských bytů s údaji za první čtvrtletí letošního roku. Data neslouží jen jako statistický přehled, ale nabývají na širší využitelnosti především propojením s dalšími daty. Kromě toho napomáhají i posílení transparentnosti úřadu.

První z nových datových sad obsahuje statistický přehled počtu vedených soudních sporů vztahujících se k bytovému fondu hlavního města Prahy za první čtvrtletí letošního roku. Při soudních sporech se nejčastěji jednalo o vyklizení bytu, kdy v 29 případech byl důvodem dluh na nájemném, sedmkrát šlo o neoprávněný podnájem a pět případů mělo ještě jiný důvod. Soud kromě toho v celkem čtyřech sporech řeší i přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.

Další aktuálně publikovaná data evidují žádosti o pronájem bytů hl. m. Prahy. Ze zveřejněných údajů je zřejmé, že do konce prvního čtvrtletí roku 2021 nově požádalo o bydlení v kategorii pro sociálně slabé celkem 196 lidí, o byty pro seniory se hlásilo 34 osob a 21 uchazečů projevilo zájem o byty speciálně upravené pro zdravotně postižené.

Zhruba necelou polovinu žádostí už projednala pracovní skupina a větší část z nich doporučila k pronájmu bytu. Statistika v neposlední řadě zaznamenává i současný počet žadatelů čekajících v pořadníku na pronájem bytu v jednotlivých kategoriích.

Uvedená data ovšem obsahují pouze údaje o bytech přímo vlastněných hl. m. Prahou, které nebyly svěřeny Statutem hl. m. Prahy do správy jednotlivým městským částem.

Zveřejněná čísla jsou sama o sobě především statistickým přehledem, vhledem do problematiky bytového fondu hlavního města a posílením transparentnosti úřadu. Nabývají však na významu a využitelnosti především propojením s jinými daty, například s dalšími datovými sadami z oblasti bytového fondu, které již byly dříve publikovány a poskytují tak ucelenější obrázek o agendě, případně i s daty jiných poskytovatelů v oblasti statistiky nebo sociální oblasti.

Publikace dat v neposlední řadě slouží i pro zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě žádosti občanů tak na ně může být přímo odkazováno.

Aktuálně zveřejněné datové sady z oblasti bytového fondu jsou k dispozici zde:

https://opendata.praha.eu/dataset/pocet-vedenych-soudnich-sporu-k-bytovemu-fondu-hmp
https://opendata.praha.eu/dataset/zadosti-o-pronajem-bytu-hmp

Napsat komentář