ČEZ oznamuje akvizici 55,21% podílu ve společnosti GasNet

plyn nákup

Skupina ČEZ dosáhla dohody o akvizici 55,21% podílu v provozovateli plynárenské infrastruktury GasNet, největším provozovateli plynárenské distribuční infrastruktury v České republice. Zemní plyn a později i vodík budou hrát klíčovou roli v budoucím vývoji české ekonomiky. Touto akvizicí si Skupina ČEZ zajišťuje strategickou pozici při transformaci českého teplárenství a jeho přechodu od uhelné energetiky k zemnímu plynu a k vodíku. Prodávaný podíl v současnosti spravuje společnost Macquarie Asset Management, která jedná jménem spravovaných fondů. Dokončení transakce podléhá schválení Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

„ČEZ oznámil rozsáhlou strategii modernizace energetiky Čistá Energie Zítřka s ambiciózními cíli v oblasti zelené a nízkoemisní energetiky do roku 2030. Ve výrobě elektřiny se zaměřujeme na obnovitelné zdroje a jadernou energii; v teplárenství na biomasu a zemní plyn, které budou v transformaci energetiky sloužit jako přechodné palivo. ČEZ už získal významnou kapacitu ve dvou terminálech na zkapalněný plyn v Německu a Nizozemsku a současná akvizice největšího provozovatele plynárenské distribuční soustavy v zemi dále posílí naši pozici na trhu s plynem. Pořizujeme aktiva důležitá pro přechod českého teplárenství a energetiky na vodík a zároveň našim akcionářům přinášíme výhodu v podobě v navýšení podílu regulovaného podnikání v našem portfoliu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

ČEZ akvizicí většinového podílu ve společnosti GasNet naplňuje i svůj podnikatelský záměr v oblasti distribuce plynu, který je součástí Koncepce podnikání ČEZ schválené na valné hromadě společnosti.

Sjednaná kupní cena činí 846,5 mil. EUR, což odpovídá hodnotě tzv. equity value kupovaného 55,21% podílu. Kupní cena bude financována překlenovacím úvěrem upsaným syndikátem komerčních bank s následným refinancováním prostřednictvím dluhopisů.

Skupina GasNet spravuje síť 65 000 km plynovodů a drží přibližně 80% podíl na distribuci zemního plynu v ČR, obsluhuje cca 2,3 milionu odběrných míst a ročně distribuuje 66 TWh plynu. Dokončení transakce podléhá schválení Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Konec uhlí při výrobě elektřiny a tepla se rychle blíží a zemní plyn distribuovaný společností GasNet bude klíčový pro naši energetickou bezpečnost. Role GasNet bude důležitá i později při přepravě vodíku nebo jiných zelených plynů. ČEZ chce také zúročit své bohaté zkušenosti s provozem distribuce elektřiny a zaměřit se na dosažení synergií při provozování plynárenské a elektrické sítě, které se geograficky nacházejí na téměř stejném území,” uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Struktura transakce:

Předmětem transakce je 55,21% podíl ve společnosti Czech Gas Networks, S.à r.l., která je jediným vlastníkem společnosti Czech Gas Networks Investments, S.à r.l., vlastníka Czech Grid Holding, a. s., která vlastní GasNet, s. r. o., a GasNet Služby, s. r. o. Prodávajícím je Macquarie Asset Management jménem spravovaných fondů.

TZ/ČEZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...