Chystá se novela pandemického zákona

pandemický zákon novela

Mimořádná covidová opatření jsou riziková proto, že je přezkoumávají a tedy i často ruší soudy. Vláda by mohla místo nich používat nařízení nebo vyhlášky, u nichž toto nebezpečí nehrozí. Na společné schůze o tom jednali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová. Právě Kovářová reprezentuje expertní skupinu Covid a právo, která bude ministrovi zdravotnictví pomáhat s přípravou novely krizového zákona.

Expertní skupina Covid a právo nabídla v polovině září Ministerstvu zdravotnictví odbornou právní pomoc při vyhlašování koronavirových opatření. “Covidové právo zásadně ovlivnilo náš stát i jeho existenci. Je třeba zabrzdit a znovu vybudovat důvěru občanů a jejich respekt k právnímu státu. V současnosti totiž až třetina lidí právo nedodržuje, buď proto, že se v něm neorientuje, nebo už je soustavnými nařízeními unavena. Stát navíc dodržování práva, až na občasné výjimky v Praze, aktivně nekontroluje. Na změně tohoto stavu chceme dlouhodobě aktivně spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví,” říká zakladatelka a mluvčí expertní skupiny Covid a právo JUDr. Daniela Kovářová.

Je třeba připravit pandemický zákon 2.0

Prvním úkolem, kterého se skupina Covid a právo zhostí, je příprava návrhu akademické verze zdravotnické části krizového zákona. “Je potřeba bez odkladu začít chystat novelizaci krizového zákona, zejména v epidemiologické oblasti, ve spolupráci s ostatními ministerstvy. Účinnost současného pandemického zákona totiž platí jen do konce února 2022, nerozumím tomu, proč už ho Ministerstvo vnitra dávno nezačalo připravovat,” vysvětluje JUDr. Daniela Kovářová.

Dosavadní mimořádná opatření, která vláda vyhlašovala, jsou z principu nefunkční a desítky z nich byly soudem následně rušeny. “Po roce a půl pandemického stavu je nejvyšší čas pomalu se vracet do normálního života a k běžným právním instrumentům. Nová vláda by například mohla přejít od zakazujících a příkazových právních norem spíše k doporučujícím formulacím, které daleko lépe na občany fungují,” říká JUDr. Daniela Kovářová.

Dalším společným krokem ministra zdravotnictví a expertní skupiny Covid a právo bude organizace odborné konference mapující vliv pandemie na české právo. “Její závěry by měly vést ke zlepšení legislativy, odstranění stávajících nedostatků a zvýšení důvěry veřejnosti v právní stát,” dodává JUDr. Daniela Kovářová. Konferenci odborně připraví skupina Covid a právo ve spolupráci s MZ a Stálou konferencí českého práva koncem listopadu 2021.

TZ

@RadekVyskovsky