Europarlament: Každé náhradní mateřství je obchodem s lidmi

Europarlament Každé náhradní mateřství je obchodem s lidmi

Plénum Evropského parlamentu dnes přijalo směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci a boji proti obchodování s lidmi a o ochraně obětí (2022/0426(COD)). Nová směrnice, která pozměňuje směrnici z roku 2011 zavádí společnou definici případů obchodování s lidmi pro členské státy Evropské unie. Po schválení Radou Evropy se tato definice bude transponovat do právního řádu všech členských států EU, přičemž vnitrostátní právo může být přísnější než směrnice, nikoli však méně přísné. Evropský parlament odmítá rozdíl mezi různými druhy náhradního mateřství (tj. komerční vs. etické) a každé náhradní mateřství klasifikuje jako reprodukční vykořisťování, bez ohledu na (ne)proběhlou finanční úplatu či kompenzaci i bez ohledu na (ne)souhlas obchodované ženy.

„Komise pro práva žen a genderovou rovnost (FEMM) i Komise pro občanské svobody, spravedlnost a vnitrostátní záležitosti (LIBE) ve své zprávě uvádějí, že toto znění je výsledkem intenzivních diskusí se zpravodaji a stínovými zpravodaji pozměňovacích návrhů. Vnímáme to jako potvrzení rostoucího, nejen západního trendu o úplný zákaz náhradního mateřství. V souladu s tímto trendem se ukázala i naše petice za zákaz obchodu s lidmi a vykořisťování žen, kterou jsme před necelým rokem představili i na Petičním výboru Poslanecké sněmovny. Česká společnost nechce, aby se z žen dělaly nástroje na výrobu dětí. A už vůbec, aby se z dětí stávala smluvní komodita,” uvádí advokát Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu a signatář Casablanské deklarace.

Odhlasovaný text zahrnuje náhradní mateřství za účelem reprodukčního vykořisťování do seznamu případů obchodování s lidmi, který je uveden v čl. 2 odst. 3, vedle dalších typů obchodování s lidmi.

Návrh již jen musí schválit Rada EU. Členské státy budou mít od nabytí platnosti novelizace směrnice dva roky na promítnutí (transpozici) legislativních změn na národní úrovni.

Více zde: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20580/trafficking-in-human-beings-meps-adopt-more-extensive-law-to-protect-victims

Zdroj: Aliance pro rodinu

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...